Datuak babesteko politika

Jakinarazten dizugu, Datuak Babesteko apirilaren 27ko 2016/679 Erregelamendu Orokorraren (EB) 13. artikulua, bai eta abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren (DBEO) (Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa) 13. artikulua ere, IAT hitzordu- eta berrikuspen-zerbitzua behar bezala emateko. Zure datu pertsonalak TÜV Rheinland Ibérica, S.A. entitatearen (IFK: A-87B) datu-base batean sartuko dira.

IAT berrikusteko hitzordua eskatzen baduzu Nafarroako foru-lurraldean, TÜV Rheinland Navarra, S.A. entitateak tratatuko ditu zure datuak (Soto de Aizoain, z/g, Mercairuña industrialdea, Iruñea (Nafarroa) eta IFK A-31236128). Hitzordua Katalunia edo Balear Uharteetan eskatu bada, berriz, TÜV Rheinland Certilandek tratatuko ditu zure datuak. Bartzelona, IFKrekin Era berean, jakinarazten dizugu zure datuak tratatuko direla tratatutako datuen arabera egokiak diren segurtasun-neurriak aplikatuz, zerbitzuaren kudeaketa administratiboa, kontabilitatekoa eta fiskala egiteko, eta legezko epean zainduko direla, balizko zerga-erantzukizunak preskribatu arte. Bestalde, DBEOren 6.1 f) artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorriz, jakinarazten dizugu datuen ardura duten erakundeek interes legitimoa dutela bezeroen harremanetarako datu batzuk tratatzeko, ikuskapenen oroigarriak bitarteko elektronikoen bidez bidaltzeko, bai eta emandako produktu eta/edo zerbitzu berdinen edo antzekoen komunikazio komertzialak bide elektronikoz (ez postaz) bidaltzeko ere, 34/2002 Legea, uztailaren 11koa, informazioaren gizarteko eta merkataritza elektronikoko zerbitzuei buruzkoa. Bezeroak ez badu horrelako komunikaziorik jaso nahi, mezu elektroniko bat bidal diezaguke dpr@es.tuv.com helbidera.

DBEOren 6.1 c) artikuluarekin bat etorriz, jakinarazten dizugu tratamenduaren erantzulea, kasu bakoitzean, behartuta dagoela titularraren eta berrikuspenaren xede den ibilgailuaren beraren datuak beste erakunde eta/edo entitate batzuei jakinaraztera. Zehazki, informazio hori trafikoaren arloan eskumena duen administrazioari, Industriako Zuzendaritza Nagusiari, ENACi eta, oro har, legez eska dakiokeen beste edozein erakunde eta/edo erakunderi eman ahal izango zaio, hala nola Segurtasun Indar eta Kidegoei edo Epaitegi eta Auzitegiei (4.2.2 puntua UNE-EN-ISO 17020 araua).

Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, haien aurka egiteko eta tratamendua mugatzeko eskubideak balia ditzakezu. Horretarako, NANaren fotokopia erantsi beharko duzu, eta ITV berrikusteko hitzordua eskatu zenuen sozietatearen helbide sozialera (TÜV Rheinland Ibérica S.A., TÜV Rheinland Navarra, S.A. edo TÜV Rheinland Certio, S.L.U.) edo posta elektronikoaren bidez bidali.

Azkenik, jakinarazten dizugu erreklamazio bat aurkez dezakezula dagozkion kontrol-agintaritzetan (www.agpd.es).