Catalunya / Catalunya Centre

ITV Berga

Per reformes, importacions i inspeccions no periòdiques, contacta telefònicament amb l’estació ITV o 
registre aquí la teva sol·licitud de tràmit administratiu.

Adreça

Camí de Sant Bartomeu, s/n
Parcel.la núm. 1
Polígon Industrial "La Valldan", 08600, Berga, Barcelona

Contacte

Telèfon: 93 822 20 11

Horari ITV Berga

De dilluns a divendres:
8:00 - 14:00
15:00 - 17h:00

Horaris especials

7:00 - 14:15
Juliol: 31
Agost: De l'1 al 11

Festius

Gener: 6
Abril: 7, 10
Juny: 8, 9
Agost: Del 14 al 31
Setembre: 1, 8, 11
Octubre: 12, 13
Novembre: 1
Decembre: 6, 7, 8, 25, 26, 27, 28, 29