Catalunya / Catalunya Centre

ITV Berga

Per reformes, importacions i inspeccions no periòdiques, contactar telefònicament amb l’estació ITV.
Per a la revisió de taxímetres, contactar telefònicament amb l'estació ITV.

Adreça

Camí de Sant Bartomeu, s/n
Parcel.la núm. 1
Polígon Industrial "La Valldan", 08600, Berga, Barcelona

Contacte

Telèfon: 93 822 20 11

Horari ITV Berga

De dilluns a divendres:
8:00 - 14:00
15:00 - 17h:00

Horaris especials

7:00 - 14:15
Agost: De l'1 al 12

Festius

Gener: 6, 7
Abril: 15, 18
Juny: 6, 16, 17, 24
Agost: Del 15 al 31
Setembre: 1, 2, 8
Octubre: 12, 31
Novembre: 1
Decembre: 6, 8, 9, 26, 27, 28, 29, 30