Quan passar la ITV

La freqüència amb la qual un vehicle ha de realitzar una inspecció tècnica periòdica és variable en funció del tipus de vehicle i la seva antiguitat, tenint en compte la data de 1a matriculació.

Concertar cita ITV

Periodicitat ITV


Tipus de vehícle

Antiguitat del vehicle

Periodicitat ITV

ITV turismes

Fins  4 anys

De 4 a 10 anys

Més de 10 anys

Exempt

2 anys

1 any

ITV motos

Fins  4 anys

Més de 4 anys

Exempt

2 anys

ITV ciclomotors

Fins  3 anys

Exempt

2 anys

ITV vehicles lleugers (furgonetes, derivats de turismes y vehicles mixtes de fins 3.500kg)

Fins  2 anys

De 2 a 6 anys

De 6 a 10 anys

Més de 10 anys

Exempt

2 anys

1 any

6 mesos

ITV vehicles pesats (camions, vahicles mixtes y remolcs de més de 3.500kg)

Fins  10 anys

Més de 10 anys

1 any

6 mesos

Autobusos

Fins  5 anys

Més de 5 anys

1 any

6 mesos

Caravanes remolcades (entre 750kg i 3.500kg)

Fins  6 anys

De més de 6 anys

Exempt

2 anys

Tractors agrícoles (tractors, maquinària agrícola autopropulsada, remolcs agrícoles i altres vehicles agrícoles)

Fins  8 anys

De 8 a 16 anys

Més de 16 anys

Exempt

2 anys