Matricular un vehicle estranger

Existeixen diferents motius per a voler importar un vehicle, com per exemple que el preu sigui més favorable o que hagis de fer un canvi de residència. La llei espanyola indica que sempre que un vehicle es destini a l'ús de persones residents o d'entitats amb domicili fiscal a Espanya ha de tenir matrícula espanyola. Quina documentació necessites? Quins són els tràmits que has de seguir?

El primer que has de fer per a matricular un vehicle estranger és anar a una estació d'ITV per a passar la Inspecció Tècnica de Vehicles, independentment de si el cotxe o moto l'ha passat recentment al país d'origen. La documentació que es necessita per a passar la ITV, dependrà de cada cas, si es tracta d'un vehicle nou o si ja està matriculat i si el país d'origen del vehicle pertany a la UE o no.

A continuació ens centrarem en explicar-te la documentació que necessites per a passar la ITV prèvia a la matriculació a Espanya d'un vehicle ja matriculat al país d'origen o nou, pertanyent a la UE. En aquest cas, en la majoria dels casos es necessita:
  • El permís de circulació o document equivalent del país de procedència.
  • L'original de la fitxa tècnica, també anomenada targeta d'inspecció tècnica del vehicle, o document equivalent del país de procedència.
  • Si el vehicle disposa d'una homologació del tipus CE, és necessari la fitxa reduïda del mateix o bé el certificat de conformitat CE (CoC), el qual acredita que el cotxe compleix amb els estàndards de qualitat i medi ambient exigits per la Unió Europea.
En el cas de no disposar de contrasenya d'homologació europea et recomanem que, abans d'acudir a la ITV, passis per qualsevol de les nostres estacions o ens truquis per a informar-te de quina documentació necessites, per a assegurar-te que el teu vehicle no requereixi d'algun altre document per tenir alguna particularitat.

La presentació d'aquests documents requereix contactar amb l'estació on es desitgi realitzar el tràmit, ja que aquests tràmits difereixen respecte a una cita per a una inspecció ITV periòdica. Trobarà els telèfons de les estacions en el següent apartat de la web www.itv-tuvrheinland.es/ca/xarxa-de-estacions-itv.

Una vegada presentats i abonada la tarifa i taxes corresponents, se li donarà dia i hora per a poder presentar el vehicle en l'estació ITV amb la finalitat de sotmetre'l a una inspecció tècnica. Superada la inspecció, l'estació ITV confeccionarà una fitxa tècnica del vehicle per a poder matricular-lo a Espanya.

El següent pas és el pagament dels corresponents impostos. Per a això, acudeix a l'oficina d'Hisenda i sol·licita el model 576 en l'oficina d'Hisenda, amb el qual podràs realitzar el pagament de l'Impost Especial sobre Determinats Mitjans de Transport. Si el cotxe és nou, en la mateixa delegació d'Hisenda, aprofita per a presentar el model 300 o 309 per a acreditar el pagament de l'IVA. En el cas que sigui de segona mano i ho hagis comprat a un particular, en lloc de l'IVA hauràs de pagar l'Impost de Transmissions Patrimonials; si el vas comprar a una empresa, has de presentar també la factura on figuri clarament el seu CIF intracomunitari.

No oblidis de pagar l'Impost de Circulació a l'Ajuntament en el qual estàs empadronat.

Una vegada fetes aquestes gestions, ja pots presentar-te en la Prefectura Provincial de la Direcció General de Trànsit, amb tots els documents (la documentació del vehicle, la targeta d'ITV i els justificants de pagament dels impostos). Abans d'anar a la DGT, no oblidis imprimir la sol·licitud oficial per a la matriculació del vehicle, taxa que hauràs de pagar aquí mateix.

Ara, només et quedarà comprar les plaques per a la matrícula en una botiga de recanvis i contractar una assegurança.