Documentació ITV

Per realitzar la inspecció ITV periòdica és necessari presentar la següent documentació

Concertar cita ITV
Permís de circulació: qualsevol persona amb un vehicle al seu nom ha de tenir aquest document.


Fitxa tècnica (Targeta d'Inspecció Tècnica de Vehicles):
aquest document és acredita la identitat del vehicle, ja que es descriuen totes les característiques del mateix i l'homologació que garanteix que és apte per a circular per les carreteres d'Espanya.

Assegurança  del vehicle: no és necessari que portis el rebut de l'assegurança encara que sí que has de tenir-la vigent. No obstant això, recomanem que tinguis a mà el justificant de pagament per si hi hagués algun inconvenient.

DNI o NIF del titular: si no ets el titular del vehicle, recomanem portar una fotocòpia del document d'identitat per si precisem alguna dada del titular que, com a portador, desconeixes.