Normativa ITV

Concertar cita ITV
La ITV és un control tècnic que tots els vehicles del nostre país han de passar cada cert temps des de desembre de 1998, després de l'aprovació del Reial decret 2822/1998 del 23 de desembre del Reglament General de Vehicles.

D'aquesta manera, ens assegurem que tots els vehicles matriculats circularan amb unes condicions mínimes de seguretat i preservant el medi ambient. Passar la Inspecció Tècnica de Vehicles és una assegurança de vida per a tots els que fem ús de la via pública.