Tarifes ITV

Concertar cita ITV

Catalunya

Vehicles Preus ITV
Turismes
Benzina no catalitzats 39,50€
Benzina catalitzats 40,55€
Dièsel 45,55€
Elèctric 39,50€
Motocicletes (Vehicle a motor fins a 3 rodes i quadriciles) 21,25€
Vehicles lleugers ( <=3.500kg)
Benzina no catalitzats 44,13€
Benzina catalitzats 48,40€
Diésel 54,90€
Elèctric 44,13€
Vehicles pesats (>3.500kg) 67,56€
Remolcs i semirremolcs (> 3.500g)
45,39€
Remolcs i semirremolcs (<= 3.500g) 39,02€
Vehicles Especials (V.E.)
39,50€
Vehicles agrícoles
Tractors i màquines agrícoles autopropulsades
36,70€
Remolcs agrícoles 10,90€

Illes Balears

Vehicles Preu ITV
Turismes
Benzina no catalitzats 29,33€
Benzina cataltizats 35,06€
Dièsel 51,10€
Elèctrics 29,33€
Motocicletes 
Vehicles a motor fins a 3 rodes no catalitzat  19,20€
Vehicles a motor fins a 3 rodes catalizat 24,93€
Vehcles a motor fins a 3 rodes dièsel 29,88€
Vehicles lleugers (<=3.500kg)
Benzina no catalizats 37,71€
Benzina catalizats 43,44€
Dièsel 59,48€
Elèctric 37,71€
Vehicles Pesats (>3,500kg)
Benzina no catalizats 46,17€
Benzina catalizats 51,90€
Dièsel 89,32€
Remolcs i semirremolcs (> 3,500kg) 46,17€
Remolcs i semirremolcs (<= 3,500g) 37,71€
Vehicles Especials (V.E.) 89,32€
Revisions extraordinàries (Vehicles accidentats)
4,14€
Vehicles agrícoles
Tractors i màquines agrícoles autopropulsades
12,54€
Remolcs agrícoles 12,54€

Madrid

Vehicles Preus ITV
Turismos
Benzina 49,95€
Dièsel anteriors al 1980 49,95€
Dièsel posteriores al 1980 61,95€
Elèctric 49,95€
Motocicletes i ciclomotors 39,99€
Vehicles lleugers ( <=3.500kg)
Benzina 49,95€
Dièsel anteriors al 1980 49,95€
Dièsel posteriores al 1980 61,95€
Elèctric 49,95€
Vehicles pesats (>3.500kg) 89,99€
Vehicles agrícoles 39,99€
Vehicles Especials (V.E.) 79,99€

Múrcia

Vehicles Preus ITV
Turismes
Benzina 42,99€
Dièsel 54,00€
Elèctrics 42,99€
Motocicletes
Motos i ciclomotors 25,04€
Quadricile dièsel 40,04€
Vehicles lleugers ( <=3.500kg)
Benzina 42,99€
Dièsel 54,00€
Elèctrics 42,99€
Remolcs i semiremolcs  40,04€
Vehicles pesats (>3.500kg)
Dièsel
72,86€
Remolcs i semiremolcs  43,56€
Vehicles agrícoles
Lleugers ( <=3.500kg) 40,04€
Pesats (>3.500kg) 43,57€

Castella - La Manxa

Vehicles Preu ITV
Turismes
Benzina no catalitzat 31,93€
Benzina catalitzat 39,99€
Dièsel  49,51€
Motocicletes (Vehicle a motor fins a 3 rodes i quadriciles) 21,66€
Vehicles lleugers (<=3 .500kg)
Benzina no catalitzat 31,93€
Benzina catalitzat 39,99€
Dièsel  49,51€
Vehicles pesats (>3.500kg)
Benzina no catalitzat 38,43€
Dièsel  65,56€
Vehicles agrícoles
Tractors 31,01€
Remolc agrícola 18,10€
Autobús
Lleuger (<= 3.500kg) 49,51€
Pesat (> 3.500kg) 65,56€
Vehicles Especials (V.E.)
Lleuger (<= 3.500kg) 31,93€
Pesat (> 3.500kg) 38,43€

Navarra

Vehicles Preu ITV
Turismes i quadricicles (quads)
Benzina i híbrids 41,05€
Dièsel 45,28€
Elèctric 39,84€
Motocicletes, ciclomotors i vehicles de 3 rodes
No elèctrics 26,53€
Elèctrics 24,71€
Vehicles lleugers (<=3.500kg) 50,12€
Vehicles pesats (>3.500kg) 62,22€
Vehicles agrícoles i autopropulsats 34,39€
Remolcs agrícoles i autopropulsats 28,34€
Autobús 45,85€