Tarifes ITV

Concertar cita ITV

Catalunya

Vehicles Preus ITV
Turismes
Benzina no catalitzats 39,55€
Benzina catalitzats 40,60€
Dièsel 45,59€
Elèctric 39,55€
Motocicletes (Vehicle a motor fins a 3 rodes i quadriciles) 21,29€
Vehicles lleugers ( <=3.500kg)
Benzina no catalitzats 44,15€
Benzina catalitzats 48,45€
Diésel 54,95€
Elèctric 44,15€
Vehicles pesats (>3.500kg) 67,60€
Remolcs i semirremolcs (> 3.500g)
45,40€
Remolcs i semirremolcs (<= 3.500g) 39,05€
Vehicles Especials (V.E.)
39,55€
Vehicles agrícoles
Tractors i màquines agrícoles autopropulsades
36,70€
Remolcs agrícoles 10,90€

Illes Balears

Vehicles Preu ITV
Turismes
Benzina no catalitzats 29,37€
Benzina cataltizats 35,10€
Dièsel 51,14€
Elèctrics 29,37€
Motocicletes 
Vehicles a motor fins a 3 rodes no catalitzat  19,24€
Vehicles a motor fins a 3 rodes catalizat 24,97€
Vehcles a motor fins a 3 rodes dièsel 29,92€
Vehicles lleugers (<=3.500kg)
Benzina no catalizats 37,75€
Benzina catalizats 43,48€
Dièsel 59,52€
Elèctric 37,75€
Vehicles Pesats (>3,500kg)
Benzina no catalizats 46,21€
Benzina catalizats 51,94€
Dièsel 89,36€
Remolcs i semirremolcs (> 3,500kg) 46,21€
Remolcs i semirremolcs (<= 3,500g) 37,75€
Vehicles Especials (V.E.) 89,36€
Revisions extraordinàries (Vehicles accidentats)
4,18€
Vehicles agrícoles
Tractors i màquines agrícoles autopropulsades
12,58€
Remolcs agrícoles 12,58€

Múrcia

Vehicles Preus ITV
Turismes
Benzina 49,70€
Dièsel 55,00€
Elèctrics 49,70€
Motocicletes
Motos i ciclomotors 30,00€
Quadricile dièsel 45,00€
Vehicles lleugers ( <=3.500kg)
Benzina 49,70€
Dièsel 55,00€
Elèctrics 49,70€
Remolcs i semiremolcs  40,00€
Vehicles pesats (>3.500kg)
Dièsel
75,00€
Remolcs i semiremolcs  45,00€
Vehicles agrícoles
Lleugers ( <=3.500kg) 45,00€
Pesats (>3.500kg) 45,00€