Tarifes ITV

Concertar cita ITV

Catalunya

Vehicles Preus ITV
Turismes
Benzina no catalitzats 39,50€
Benzina catalitzats 40,50€
Dièsel 45,50€
Elèctric 39,50€
Motocicletes (Vehicle a motor fins a 3 rodes i quadriciles) 21,20€
Vehicles lleugers ( <=3.500kg)
Benzina no catalitzats 44,05€
Benzina catalitzats 48,35€
Diésel 54,85€
Elèctric 44,05€
Vehicles pesats (>3.500kg) 67,50€
Remolcs i semirremolcs (> 3.500g)
45,35€
Remolcs i semirremolcs (<= 3.500g) 38,95€
Vehicles Especials (V.E.)
39,50€
Vehicles agrícoles
Tractors i màquines agrícoles autopropulsades
36,65€
Remolcs agrícoles 10,85€

Illes Balears

Vehicles Preu ITV
Turismes
Benzina no catalitzats 29,19€
Benzina cataltizats 34,92€
Dièsel 50,96€
Elèctrics 29,19€
Motocicletes 
Vehicles a motor fins a 3 rodes no catalitzat  19,06€
Vehicles a motor fins a 3 rodes catalizat 24,79€
Vehcles a motor fins a 3 rodes dièsel 40,83€
Vehicles lleugers (<=3.500kg)
Benzina no catalizats 37,57€
Benzina catalizats 43,30€
Dièsel 59,34€
Elèctric 37,57€
Vehicles Pesats (>3,500kg)
Benzina no catalizats 46,03€
Benzina catalizats 51,76€
Dièsel 89,19€
Remolcs i semirremolcs (> 3,500kg) 50,03
Remolcs i semirremolcs (<= 3,500g) 41,57€
Vehicles Especials (V.E.) 46,03€
Revisions extraordinàries (Vehicles accidentats)
4,00€
Vehicles agrícoles
Tractors i màquines agrícoles autopropulsades
12,40€
Remolcs agrícoles 14,40€

Madrid

Vehicles Preus ITV
Turismos
Benzina 44,95€
Dièsel anteriors al 1980 44,95€
Dièsel posteriores al 1980 59,95€
Elèctric 44,95€
Motocicletes i ciclomotors 39,95€
Vehicles lleugers ( <=3.500kg)
Benzina 44,95€
Dièsel anteriors al 1980 44,95€
Dièsel posteriores al 1980 59,95€
Elèctric 44,95€
Vehicles pesats (>3.500kg) 89,95€
Vehicles agrícoles 39,95€
Vehicles Especials (V.E.) 79,95€

Múrcia

Vehicles Preus ITV
Turismes
Benzina 40,00€
Dièsel 53,89€
Elèctrics 40,00€
Motocicletes
Motos i ciclomotors 25,00€
Quadricile dièsel 40,00€
Vehicles lleugers ( <=3.500kg)
Benzina 40,00€
Dièsel 53,89€
Elèctrics 40,00€
Remolcs i semiremolcs  40,00€
Vehicles pesats (>3.500kg)
Dièsel
72,82€
Remolcs i semiremolcs  43,52€
Vehicles agrícoles
Lleugers ( <=3.500kg) 40,00€
Pesats (>3.500kg) 43,53€

Castella - La Manxa

Vehicles Preu ITV
Turismes
Benzina no catalitzat 31,89€
Benzina catalitzat 39,95€
Dièsel  49,47€
Motocicletes (Vehicle a motor fins a 3 rodes i quadriciles) 21,62€
Vehicles lleugers (<=3 .500kg)
Benzina no catalitzat 31,89€
Benzina catalitzat 39,95€
Dièsel  49,47€
Vehicles pesats (>3.500kg)
Benzina no catalitzat 38,39€
Dièsel  65,52€
Vehicles agrícoles
Tractors 30,97€
Remolc agrícola 18,06€
Autobús
Lleuger (<= 3.500kg) 49,47€
Pesat (> 3.500kg) 65,52€
Vehicles Especials (V.E.)
Lleuger (<= 3.500kg) 31,89€
Pesat (> 3.500kg) 38,39€

Navarra

Vehicles Preu ITV
Turismes 33,50€
Motocicletes 18,98€
Vehicles lleugers (<=3.500kg) 37,30€
Vehicles pesats (>3.500kg) 45,85€
Vehicles agrícoles
Tractors 33,50€
Remolc agrícola 18,98€
Autobús 45,85€
Vehicles Especials (V.E.)
Lleugers (<=3.500kg) 37,30€
Pesats (>3.500kg) 45,85€

Pais Basc

Vehicles Preus ITV
Turismes
Benzina 37,50€
Dièsel 39,15€
Elèctrics 36,00€
Motocicletes i ciclomotors
Benzina 20,50€
Dièsel 20,50€
Elèctrics 18,00€
Vehicles lleugers (<=3.500kg)
Benzina 37,50€
Dièsel 39,15€
Elèctrics 36,00€
Vehicles pesats (> 3.500g)
Benzina 56,00€
Dièsel 57,00€
Elèctrics 54,50€
Remolcs  35,00€
Vehicles agrícoles 31,44€
Vehicles Especials (V.E.)
Benzina 56,00€
Dièsel 57,00€
Elèctrics 54,50€