Múrcia / Murcia

ITV Lorca®

Les nostres estacions ITV estan obertes. Les restriccions no afecten al servei de ITV. No obstant, recorda dur amb tu el resguard de sol·licitud de reserva de cita, si es disposa d'ell.

Per reformes, importacions i inspeccions no periòdiques, contactar telefònicament amb l'estació ITV.

Adreça

Polígono Industrial Saprelorca
Avenida José Montoya García, 30817, Lorca, Murcia

Contacte

968 46 07 61

ITV Lorca
Horari

De dilluns a divendres:
7:15 - 21:00

Dissabte:
8:00 - 14:00

Horaris especials

Festius

Gener: 1, 6
Març: 19
Abril: 1, 2, 3
Maig: 1
Juny: 9
Setembre: 8
Octubre: 12
Novembre: 1, 23
Desembre: 6, 8, 24, 25, 31