Madrid / Madrid | Sur

ITV Parla®

Les nostres estacions ITV estan obertes. Les restriccions no afecten al servei de ITV. No obstant, recorda dur amb tu el resguard de sol·licitud de reserva de cita, si es disposa d'ell.

Per reformes, importacions i inspeccions no periòdiques, contactar telefònicament amb l’estació ITV.

Adreça

Calle Berlín, 1, 28983, Parla, Madrid

Contacte

Telèfon:
916 98 26 12
916 98 22 15

ITV Parla
Horari

De dilluns a divendres:
7:30 - 20:30

Dissabte:
7:30 - 14:00

Horaris especials

7:30 - 17:00
Gener: 5

Festius

Gener: 1, 6
Març: 19
Abril: 1, 2, 3
Maig: 1, 3
Juny: 21
Setembre: 13
Octubre: 12
Novembre: 1
Desembre: 6, 8, 24, 25, 31