Illes Balears / Menorca

ITV Menorca Maó

D'acord amb el Reial Decret 66 del 23/05/2023 del Consell Insular de Menorca, es realitzaran les inspeccions de: 1. Vehicles prioritaris del servei d’ambulàncies, de bombers i de policia, els afectes a la seguretat pública i els dedicats al transport públic de persones, els de transport escolar, els de transport de mercaderies, i els d’obres, serveis i construccions. 2. Aquells vehicles la ITV dels quals ja hagi caducat o que caduqui en els dies de la vaga. 3. Aquells vehicles que hagin de realitzar una inspecció per a comprovar la correcció de defectes detectats en una inspecció anterior.


Per reformes, importacions i inspeccions no periòdiques, contactar telefònicament amb l’estació ITV.

Adreça

Carrer de Bajolí, 40, 07714, Maó, Menorca

Contacte

Telèfon: 971 35 45 02

Horari ITV Menorca Maó

D'octubre a maig:
De dilluns a dijous:
7:00 - 18:00


Divendres:
7:00 - 15:00


De juny a setembre:
De dilluns a dijous:
7:00 - 16:00

Divendres:
7:00 - 14:30

Festius

Gener: 6, 17
Març: 1
Abril: 6, 7, 10
Maig: 1
Agost: 15
Setembre: 8
Octubre: 12
Novembre: 1
Desembre: 6, 8, 26