Tarifes ITV

Concertar cita ITV

Illes Balears

Vehicles Preu ITV
Turismes
Benzina no catalitzats 29,37€
Benzina cataltizats 35,10€
Dièsel 51,14€
Elèctrics 29,37€
Motocicletes 
Vehicles a motor fins a 3 rodes no catalitzat  19,24€
Vehicles a motor fins a 3 rodes catalizat 24,97€
Vehcles a motor fins a 3 rodes dièsel 29,92€
Vehicles lleugers (<=3.500kg)
Benzina no catalizats 37,75€
Benzina catalizats 43,48€
Dièsel 59,52€
Elèctric 37,75€
Vehicles Pesats (>3,500kg)
Benzina no catalizats 46,21€
Benzina catalizats 51,94€
Dièsel 89,36€
Remolcs i semirremolcs (> 3,500kg) 46,21€
Remolcs i semirremolcs (<= 3,500g) 37,75€
Vehicles Especials (V.E.) 89,36€
Revisions extraordinàries (Vehicles accidentats)
4,18€
Vehicles agrícoles
Tractors i màquines agrícoles autopropulsades
12,58€
Remolcs agrícoles 12,58€