Com omplir un part d'accidents?

10 - 12 - 2022
Ma Dolores Serra

Escrit per Mª Dolores Serra

Directora Tècnica de l'Àrea de Mobilitat d'Espanya de TÜV Rheinland
La Declaració Amistosa d'Accident (DAA), més popularment conegut com Part Amistós és la millor manera d'explicar i determinar com s'ha produït un sinistre i resoldre la culpabilitat. Només és vàlid quan hi ha dos cotxes implicats i la seva importància està en el fet que és el document que informa les companyies d'assegurances del que ha passat.

Què fer en patir un accident? El primer pas és situar els vehicles en un lloc segur i verificar que no hi ha ferits de gravetat. Si n'hi ha, truca immediatament al 112. Si no hi ha lesions llavors ha arribat el moment d'omplir el comunicat amistós, format per dues fulles que no importa qui dels implicats es quedi amb una o l'altra.

1) El primer bloc, les 5 primeres caselles a omplir, és on has d'anotar les dades bàsiques del sinistre: data, hora, lloc (el més exacte possible) i si s'han patit danys personals, encara que siguin lleus, danys materials i si hi ha hagut testimonis.


2) A continuació, trobaràs dues columnes, la del Vehicle A (en blau) i la del Vehicle B (en groc). No importa qui sigui un o altre però sí tenir-ho clar quan s'hagi decidit per no barrejar dades. En aquesta part cal omplir les dades personals dels assegurats, les dades dels vehicles involucrats, les dades de la companyia d'assegurances i de la pòlissa i, finalment, les dades del conductor del cotxe en el moment del sinistre.

En aquest bloc també ha de anotar-se el punt d'impacte, així com els diferents danys que hagin sofert els vehicles. També és el lloc per reflectir algunes observacions que es vulguin fer constar.

3) A la part central s'enumeren 17 possibles circumstàncies i has de marcar amb la casella que es correspongui amb la situació en què es trobaven els vehicles en el moment de l'impacte. Si no trobessis la circumstància que s'ajusti als succeir, deixa aquest espai en blanc i explica com s'ha produït en l'apartat d'observacions.

Així per exemple, segons la taula, si el conductor del vehicle A marca la casella número 9 i el conductor del vehicle B marca la casella número 12, segons la taula, estan reconeixent implícitament que la responsabilitat de l'accident recau sobre el conductor del vehicle B.4) El croquis: no cal que et esmeres en el dibuix, però procura que reprodueixi bé el que ha passat: com es va produir la col·lisió, indica quin vehicle és l'A i quin el B, així com tots els detalls que es puguin (sentit del trànsit, senyals de trànsit verticals, senyalització sobre la calçada, semàfors, lloc de la col·lisió, els danys soferts per cada vehicle, etc.).

5) Finalment, l'última casella està destinada a la signatura dels conductors, imprescindible perquè el document tingui plena validesa. Això sí, assegura't d'estar d'acord amb el relat dels fets.

En la mesura del possible, fes fotos del sinistre, ja que pot ajudar a la companyia a la interpretació de la Declaració Amistosa d'Accident.

Pel que fa a la part del darrere de l'imprès, no cal que es ompli en el moment de l'accident, sinó que cada implicat pot acabar d'emplenar més tard la segona pàgina. Tot i que no és obligatori, pot ajudar a l'enteniment de la col·lisió.

Finalment, tingues en compte que tens 7 dies per lliurar el part a la companyia.

Recorda que la millor manera d'evitar omplir un part d'accidents és no tenir-lo. La prevenció i un bon manteniment del vehicle i passant la ITV amb TÜV Rheinland t'ajudem a que circulis segur.

Ma Dolores Serra

Escrit per Mª Dolores Serra

Directora Tècnica de l'Àrea de Mobilitat d'Espanya de TÜV Rheinland
Enginyera industrial especialitzada en Mecànica de Màquines. És la Directora Tècnica de l'Àrea de Mobilitat d'Espanya de TÜV Rheinland, amb més de 20 anys d'experiència al sector de la ITV.

L'enllumenat del vehicle a la ITV

28 - 10 - 2021

Quins són els defectes en enllumenat i senyalització més freqüents en passar la ITV?

Sistemes de seguretat en cotxes: AEB

09 - 06 - 2022
És un dels majors avanços de seguretat viària des del cinturó de seguretat, ja que, a més d'ajudar a frenar el conductor augmentant la pressió de frenada davant d'una emergència, actua amb independència del conductor per evitar una imminent col·lisió. Saps com funciona?

Reformes en vehicles

02 - 12 - 2021

Quins passos has de seguir si fas alguna modificació al teu vehicle?