La ITV dels ciclomotors

28 - 06 - 2021
La principal característica que diferencia una moto d'un ciclomotor és la cilindrada i la velocitat aconseguida per aquests vehicles. Mentre que el ciclomotor té un motor amb una cilindrada inferior a 50 cc que limita la seva velocitat a 45 quilòmetres per hora, la cilindrada i velocitat de les motocicletes dependrà del seu model i grandària, però sempre serà superior als 50cc i superarà els 45 km/h.

Precisament per això, l'edat i el tipus de carnet necessari per conduir una moto o un ciclomotor són diferents i, com dèiem, el tipus de vies per les quals poden circular. No obstant això, per a conduir els dos vehicles és necessari tenir una assegurança i passar la Inspecció Tècnica de Vehicles.

Tot i que els punts d'inspecció que es revisen en la ITV dels ciclomotors i en la ITV de les motos són molt semblants, com que són vehicles diferents, també hi ha diferències en els punts d'inspecció. La més destacada és la que fa referència a la seva principal diferència, que és la prova de limitació de velocitat a la qual són sotmesos els ciclomotors. Aquesta prova comprova que el ciclomotor no sobrepassi els 45km/h, una de les principals raons per les quals molts ciclomotors no superen la ITV de manera favorable.

En relació a aquest punt, algunes persones, modifiquen les característiques del seu ciclomotor per aconseguir augmentar la potència i superar el límit de velocitat que aquests vehicles tenen de sèrie, mitjançant canvis en el tub d'escapament, en el sistema d'alimentació i en el sistema de transmissió. Quines són les conseqüències? Més enllà de que sigui una pràctica il·legal, es provoquen unes característiques noves al ciclomotor, que vulneren les condicions de seguretat i mediambientals originals del vehicle. Ja que, per exemple, si la velocitat màxima és superior, no es garanteixen les condicions de frenada òptimes pel fabricant. I, des de la ITV, el nostre compromís és precisament donar les màximes garanties en quant a seguretat viària i preservació del medi ambient.

Per això volem promoure la consciència de no modificar il·legalment un ciclomotor, ja que això pot ser un perill per a tu i els altres conductors. De fet, des que el 2007 la ITV per a ciclomotors va començar a ser obligatòria, s'ha reduït en un 80% la taxa d'accidents mortals amb aquest tipus de vehicles. Així que, si vols un vehicle de dues rodes que corri més, opta per una moto en lloc d'un ciclomotor.

Conduir a partir dels 65 anys

16 - 12 - 2022 Els anys passen per a tots i les nostres capacitats es redueixen a mesura que passa el temps, fet que pot afectar la nostra habilitat per conduir. Això vol dir que hi ha una edat màxima per conduir?

Com superar la ITV de la moto

12 - 11 - 2020 Hi ha certs elements que pots comprovar tu mateix i que poden estalviar-te haver de passar una segona ITV a la teva moto.

Què es detectarà a la ITV amb la prova de diagnosi dels vehicles?

24 - 05 - 2022 Com ja vam comentar fa uns mesos, l'aprovació del Reial Decret sobre les ITV portarà alguns canvis en el nostre sector. D'entre les principals novetats en la ITV que destaquem, volem posar èmfasi en la prova de diagnosi que es realitzarà en cada inspecció tècnica, a partir del maig del 2018, i que contribueix a augmentar la seguretat a la carretera i a preservar el medi ambient.