Què significa un defecte lleu a la ITV?

25 - 02 - 2021
Segons el codi de circulació, tens l'obligació de circular amb el vehicle en perfectes condicions. Això vol dir que, si superes la ITV, però amb algun defecte lleu, has de reparar-lo el més aviat possible.

Per què és tan important solucionar-ho com més aviat millor? Perquè el defecte lleu podria convertir-se en greu. Alguns exemples:
  • Si una de les tres llums de fre d'un cotxe està fosa en el moment de passar la ITV, el resultat de la inspecció seria favorable amb defectes. Si no es canvia com més aviat aquesta llum, podria fondre’s una altra llum de fre i, llavors sí, circular amb un defecte greu. El que suposaria ser menys visible a l'hora de frenar per part dels altres conductors i, per tant, és menys segur per a tothom.
  • Si els llums d'encreuament estan baixos, és un defecte lleu, però que has de corregir amb immediatesa ja que, si circules de nit en una via poc il·luminada, tindràs menys visibilitat.
  • També tindràs menys visibilitat, especialment en un dia de pluja, si obtens un defecte lleu perquè l'escombreta del teu eixugaparabrises està desgastada. Ja que, si plou i no realitza bé la seva funció, tindràs més dificultat per veure la carretera.
  • Si tens un vehicle gasolina al qual se li detecta un defecte lleu en l'estat del tub d'escapament i no ho repares immediatament, el que t'estalvies en no canviar el tub, t'ho gastaràs en gasolina, ja que, aquest defecte probablement farà augmentar el consum i, també, contaminarà més.
Tot i que no hagis de tornar a l'estació d'ITV perquè comprovem que els defectes detectats s'han esmenat correctament, com passa davant d'una ITV desfavorable els defectes són greus, esperem haver-te ajudat a entendre millor la importància de reparar al més aviat un defecte lleu amb aquests exemples.

Els defectes més comuns en camions i autobusos a la ITV

28 - 07 - 2022
Els camions, els remolcs, els semiremolcs i els autobusos són el tipus de vehicles que més defectes greus presenten a la ITV. Segons les dades facilitades per AECA-ITV, el 2017, d'entre els 20.204.766 inspeccions realitzades, van ser rebutjats el 28,2% dels camions, el 26,3% dels remolcs, el 25,8% dels semiremolcs i el 24,6 dels autobusos.
Quins defectes greus es van repetir més a les nostres estacions ITV, entre aquests vehicles pesats?

Quina funció tenen les llandes del cotxe

07 - 10 - 2021

Pot semblar que la llanda té una funció decorativa però aquest element és molt important perquè la conducció sigui adequada, segura i eficient.

La caducitat de la ITV

04 - 03 - 2021

Com saber quan caduca la ITV? Hi ha un marge de dies per circular amb l'ITV caducada?