Mites sobre normes de trànsit

30 - 03 - 2022
Sol passar que considerem com a veritats qüestions que s'han popularitzat, però que, malgrat això, no són certes. I, de vegades, poden convertir-se en perilloses creences, com en el cas de les normes de circulació.

A continuació us detallem alguns d'aquests punts perquè pugueu comprovar si el que pensàveu sobre cada un d'ells era cert o no.

Quina és la preferència dels ciclistes en els passos de vianants? Cap. Per creuar per un pas de vianants, els ciclistes han de baixar de la bicicleta i actuar com a vianants, d'aquí el nom del pas. Els ciclistes només tenen prioritat quan circulen per un carril bici, per passos per a ciclistes o pel voral.

Es pot traspassar una línia contínua per avançar un ciclista? Sí. Quan un vehicle es troba amb un ciclista en un tram de carretera amb línia contínua, podrà ocupar tot o part del carril contrari per mantenir la distància de seguretat en avançar el ciclista. No obstant això, la maniobra només s'ha de fer en el cas que no hi hagi cap perill.

Està permès superar el límit de velocitat per avançar? Sí, però amb condicions. Únicament les motos i els turismes podran superar el límit de velocitat en 20 km/h en carreteres convencionals que només disposin d'un carril per a cada sentit de la marxa, i exclusivament per avançar vehicles que circulin a una velocitat inferior.

Totes les cadires infantils poden anar en els dos sentits de la marxa? No. Només les cadires infantils del grup 0, destinats als més petits, i les de sistema I-Size es col·loquen en el sentit contrari a la marxa del vehicle, per tal de protegir el coll del nadó.

En un carril d'acceleració s'ha d'esperar fins al final per cedir el pas? No. Com indica el seu propi nom, el carril d'acceleració serveix per arribar a la velocitat adequada en accedir a una autovia o autopista. És per això que, sempre que es doni l'oportunitat, cal cedir el pas al principi del carril.

En autopistes o autovies és obligatori facilitar la incorporació d'altres vehicles? Tot conductor ha de col·laborar perquè un altre pugui incorporar-se a la via, sempre que sigui possible, ja sigui variant la velocitat o desplaçant-se al carril esquerre. No obstant això, i com es comentava en el punt anterior, el conductor que vulgui accedir a una via ha de cedir el pas als vehicles que ja circulen per ella.

A la carretera es pot circular per l'esquerra? No. En carreteres de dos o més carrils per sentit, fora de zona urbana, cal circular pel carril de la dreta. La resta de carrils els utilitzarem per avançar. Un cop finalitzem la maniobra d'avançament, tornarem al carril de la dreta.

Es pot abandonar una rotonda per qualsevol dels seus carrils? No. Com ja vam comentar en el nostre article sobre com circular per una rotonda, en les glorietes amb més d'un carril, la sortida s'ha de fer sempre des del carril dret.

L’intermitent dóna prioritat per girar, avançar o canviar de carril? En absolut. L’intermitent només indica la intenció de maniobra. Únicament atorga la prioritat quan dos vehicles que circulen en línia, un davant i un altre darrere, senyalitzen alhora la seva intenció de maniobrar. En aquest cas té preferència el primer d'ells.

Hem resolt els teus dubtes sobre aquestes normes de circulació? Corresponen al que tu pensaves abans de llegir aquest article?

Reservar cita prèvia ITV

25 - 08 - 2022

Per poder oferir a tots els nostres clients un bon servei amb el mínim temps d'espera per a passar la ITV, aconsellem reservar hora. Tot i que no és obligatori reservar cita prèvia ITV, és recomanable perquè és la forma que utilitzen les estacions de planificar les inspeccions diàries.

Vehicles amb Gas Natural

11 - 11 - 2021

Quins són els avantatges de conduir vehicles de gas? Què has de tenir en compte per passar la ITV?

El testimoni MIL a la ITV

17 - 11 - 2021
Quan el testimoni MIL es queda encès de manera esporàdica o fixa al tauler de control del vehicle indica que hi ha alguna fallada en el motor, el que no queda clar és quin tipus avaria hi ha. Sin embargo, si esta luz está encendida en el momento de pasar la ITV, será motivo de rechazo por considerarse un defecto grave, normalmente relacionado con la inyección, la combustión o el sistema de alimentación del vehículo.