La ITV en període de coronavirus

22 - 10 - 2020
La ITV del meu vehicle va caducar durant el tancament de les estacions, quin plaç tinc per passar-la?

Segons la Ordre Ministerial 413/2020, es va concedir una moratòria a aquells vehicle que la ITV va caducar durant l'Estat d'Alarma (del 14 de març al 20 de juny) que pots consultar en el següent quadre:

Data de venciment ITV Pròrroga fins el final de l'Estat d'Alarma Període pròrroga en dies naturals
Setmana 1: del 14 al 20 de març 30 dies + 15 dies addicionals 45 dies - 04/08/2020
Setmana 2: del 21 al 27 de març 30 dies +2 períodes de 15 dies 60 dies - 19/08/2020
Setmana 3: del 28 de març al 3 d'abril 30 dies + 3 períodes de 15 dies 75 dies - 03/09/2020
Setmana 4: del 4 al 10 d'abril 30 dies + 4 períodes de 15 dies 90 dies - 18/09/2020
Setmana 5: de l'11 al 17 d'abril 30 dies + 5 períodes de 15 dies 105 dies - 03/10/2020
Setmana 6: del 18 al 24 d'abril 30 dies + 6 períodes de 15 dies 120 dies - 18/10/2020
Setmana 7: del 25 d'abril a l'1 de maig 30 dies + 7 períodes de 15 dies 135 dies - 02/11/2020
Setmana 8: del 2 al 8 de maig 30 dies + 8 períodes de 15 dies 150 dies - 17/11/2020
Setmana 9: del 9 al 15 de maig 30 dies + 9 períodes de 15 dies 165 dies - 02/12/2020
Setmana 10: del 16 al 22 de maig 30 dies + 10 períodes de 15 dies 180 dies - 17/12/2020
Setmana 11: del 23 al 29 de maig 30 dies + 11 períodes de 15 dies 195 dies - 02/01/2021
Setmana 12: del 30 de maig al 5 de juny 30 dies + 12 períodes de 15 dies 210 dies - 16/01/2021
Setmana 13: del 6 al 12 de juny 30 dies + 13 períodes de 15 dies 225 dies - 31/01/2021
Setmana 14: del 13 al 19 de juny 30 dies + 14 períodes de 15 dies 240 dies - 15/02/2021
20 de juny 30 dies + 15 períodes de 15 dies 255 dies - 02/03/2021

* Els anterior períodes no s'aplicaran als vehicle agrícoles destinats a labors en el camp. En aquests casos, la moratòria és fins el 10 de novembre del 2020. 

* El Ministeri d'Indústria indica que per Cataluña y País Basc l'Estat d'Alarma va finalitzar el 18/06/2020.

La ITV del meu vehicle va caducar després de l'Estat d'Alarma, tinc moratòria? 

Segons l'article 29 del Reial Decret Llei 26/2020, els propietaris dels vehicles la ITV dels quals va caducar entre el 21 de juny i el 31 d'agost, disposen d'una moratòria de tres mesos.

De cara a la pròxima ITV, quina data de caducitat es tindrà en compte?

La data de la pròxima inspecció es calcularà en funció de la caducitat durant l'Estat d'Alarma, diferenciant el període del 14 de març al 20 de julny i el periode del 21 de juny al 31 d'agost, segons el Reial Decret Llei 26/2020.

És obligatori reservar cita per passar la ITV?

Com a mesura de prevenció contra el coronavirus, per evitar aglomeracions a les estacions ITV i esperes prolongades, és obligatori demanar cita ITV, excepte a la comunitat de Madrid, Castella - La Manxa i Múrcia. No obstant, sempre és recomanable sol·licitar cita ITV ja que ens ajuda a planificiar la nostra feina.

Afecten les restriccions de mobilitat a l'hora de passar la ITV?

Les restriccions de mobilitat no afectan al servei d'inspecció tècnica de vehicles, ja que passar la ITV és una obligació legal. Recomanem portar el justificant de cita ITV.

Quines mesures hi ha per evitar la propagació del coronavirus a les estacions ITV? 

Limitem l'accés a les oficines a un número màxim de persones, en funció de la seva mida, recomanant als clients mantenir la distància de seguretat i esperar el seu torn a l'interior del vehicle. També disposem de gels hidroalcohòlics per a tothom.  dispondremos de gel hidroalcohólico para nuestros clientes. 

De la mateixa manera, el procés d'inspecció dels vehicles també ha patit algunes modificacions per adaptar-se a les mesures de prevenció: per exemple, els inspectors no entraran als turismes i sol·licitaran la col·laboració dels clients per inspeccionar l'interior del vehicle.

Els vehicles amb categoria M2 i M3 (autobusos i taxis), hauran d'haver estat netejats i desinfectats abans de passar la inspecció ITV, d'acord amb el Reial Decret 463/2020 sobre condicions de neteja diària exigides, amb la finalitat de permetre l'accés al personal de l'empresa per realitzar la inspecció. 

Finalment, aconsellem seguir les indicacions que es mostren en els cartells penjats a diferents parts de les estacions ITV. 

Reformes: bola d'enganxament

03 - 02 - 2022 Si vols instal·lar una bola d'enganxament al teu vehicle, segur que et venen al cap vàries preguntes: què has de fer per muntar-la, quin termini tens per legalitzar-la a la ITV, quins papers necessites, etc.

L'enllumenat del vehicle a la ITV

28 - 10 - 2021

Quins són els defectes en enllumenat i senyalització més freqüents en passar la ITV?

Avantatges de tenir la ITV al dia

17 - 12 - 2020

Superar la inspecció tècnica de vehicles, suposa una garantia de seguretat per a tots, gràcies a que analitzem que no hi hagi errors tècnics que posin en perill la nostra vida.