Conduir a partir dels 65 anys

16 - 12 - 2022
Els anys passen per a tots i les nostres capacitats es redueixen a mesura que passa el temps, fet que pot afectar la nostra habilitat per conduir. Això vol dir que hi ha una edat màxima per conduir? No, no hi ha una edat a partir de la qual el carnet de conduir deixa de ser vàlid, tot depèn de les condicions en què es trobi cada un.

Tot i que els majors de 65 anys no estiguin dins del grup de conductors que més accidents pateixen, són un dels col·lectius més vulnerables, per la pèrdua de determinades facultats. Quina d'elles afecten a la capacitat de conduir i, en determinats casos, podrien suposar un perill per a nosaltres mateixos i per als altres conductors?

Audició: a les persones més grans de 65 anys, els és més difícil captar sons, identificar d'on procedeixen i reconèixer-los, tant com a conductors com a vianants.

Visió: amb els anys, el nostre camp de visió s'estreny, fet que fa disminuir la quantitat d'informació que podem trobar-nos a la carretera. Aquest problema, s'agreuja a la nit.

Mobilitat: tot i que al volant no es realitzen moviments bruscos, degut a que amb l'edat se sol perdre agilitat en les capacitats psicomotrius poden donar-se algunes complicacions amb certs girs complicats. A més, el fet de mantenir sempre la mateixa postura pot produir rampes o que s'adormi algun múscul mentre s’està conduïnt.

Capacitat cognitiva: també es perd certa habilitat en aquest aspecte, pel que pot ser més difícil reconèixer objectes i cometre errors de càlcul, amb la qual cosa es pot complicar la tasca d'aparcar.

A més de tot això, la gent gran té més probabilitats de sentir fatiga o cansament, i solen prendre diversos medicaments. Per tant, és important llegir el seu prospecte per comprovar que la capacitat per conduir no es veurà afectades.

No obstant això, cal destacar que els majors de 65 anys són el col·lectiu que més respecta les distàncies de seguretat i que circula a menor velocitat, possiblement a causa de la disminució dels reflexos.

D'acord amb aquestes característiques generals, és recomanable prendre algunes senzilles i pràctiques mesures:
  • Sotmetre’s a revisions oculars i auditives de manera periòdica.
  • Hi ha malalties i medicaments que poden afectar la nostra capacitat per conduir. Per això, és important assegurar-se de les possibles conseqüències.
  • És imprescindible moure’s amb prudència i respectar els senyals de trànsit, tant com a conductors com a vianants.
  • Conduir de dia en lloc de nit, en la mesura que sigui possible, i per recorreguts habituals.
En definitiva, és imprescindible, per evitar incidències, posar tots els sentits en l'entorn viari i ser conscients en tot moment de la situació de cada un.

Distància de reacció, frenada i seguretat

31 - 08 - 2023

Aquests tres tipus de distància són tres conceptes que tenen molta importància en la seguretat de la conducció, concretament a l'hora d'haver d'accionar el pedal de fre.

Accidents amb animals

30 - 11 - 2021 Amb el bon temps és més habitual realitzar escapades silvestres i, per tant, que es circuli per carreteres que coincideixen amb l'hàbitat d'animals.

Condueix la teva moto amb seguretat

09 - 12 - 2022

Les motos són un dels mitjans de transport més populars per evitar el caos urbà que es forma sobretot en hores punta a les ciutats. Amb elles és fàcil esquivar el trànsit i arribar abans al teu destí. No obstant això, anar amb moto implica tenir més precaució, perquè, a diferència dels cotxes, no tenen una carrosseria que ens protegeixi. És per això que saber quina és la forma més segura de conduir una moto és vital, així que aquí van els nostres consells.