Conduir a partir dels 65 anys

16 - 12 - 2022
Els anys passen per a tots i les nostres capacitats es redueixen a mesura que passa el temps, fet que pot afectar la nostra habilitat per conduir. Això vol dir que hi ha una edat màxima per conduir? No, no hi ha una edat a partir de la qual el carnet de conduir deixa de ser vàlid, tot depèn de les condicions en què es trobi cada un.

Tot i que els majors de 65 anys no estiguin dins del grup de conductors que més accidents pateixen, són un dels col·lectius més vulnerables, per la pèrdua de determinades facultats. Quina d'elles afecten a la capacitat de conduir i, en determinats casos, podrien suposar un perill per a nosaltres mateixos i per als altres conductors?

Audició: a les persones més grans de 65 anys, els és més difícil captar sons, identificar d'on procedeixen i reconèixer-los, tant com a conductors com a vianants.

Visió: amb els anys, el nostre camp de visió s'estreny, fet que fa disminuir la quantitat d'informació que podem trobar-nos a la carretera. Aquest problema, s'agreuja a la nit.

Mobilitat: tot i que al volant no es realitzen moviments bruscos, degut a que amb l'edat se sol perdre agilitat en les capacitats psicomotrius poden donar-se algunes complicacions amb certs girs complicats. A més, el fet de mantenir sempre la mateixa postura pot produir rampes o que s'adormi algun múscul mentre s’està conduïnt.

Capacitat cognitiva: també es perd certa habilitat en aquest aspecte, pel que pot ser més difícil reconèixer objectes i cometre errors de càlcul, amb la qual cosa es pot complicar la tasca d'aparcar.

A més de tot això, la gent gran té més probabilitats de sentir fatiga o cansament, i solen prendre diversos medicaments. Per tant, és important llegir el seu prospecte per comprovar que la capacitat per conduir no es veurà afectades.

No obstant això, cal destacar que els majors de 65 anys són el col·lectiu que més respecta les distàncies de seguretat i que circula a menor velocitat, possiblement a causa de la disminució dels reflexos.

D'acord amb aquestes característiques generals, és recomanable prendre algunes senzilles i pràctiques mesures:
  • Sotmetre’s a revisions oculars i auditives de manera periòdica.
  • Hi ha malalties i medicaments que poden afectar la nostra capacitat per conduir. Per això, és important assegurar-se de les possibles conseqüències.
  • És imprescindible moure’s amb prudència i respectar els senyals de trànsit, tant com a conductors com a vianants.
  • Conduir de dia en lloc de nit, en la mesura que sigui possible, i per recorreguts habituals.
En definitiva, és imprescindible, per evitar incidències, posar tots els sentits en l'entorn viari i ser conscients en tot moment de la situació de cada un.

Vols instal•lar un punt de càrrega per a cotxe elèctric al garatge?

04 - 10 - 2022

Si estàs pensant en fer-te amb un vehicle elèctric, sabràs que és imprescindible tenir una presa de corrent "a mà" per poder-lo carregar.

Conduir embarassada

01 - 07 - 2021

Com fer servir el cinturó de seguretat durant l'embaràs?

El sistema start-stop del cotxe

05 - 11 - 2020

Com utilitzar correctament el sistema start-stop del vehicle?