La revisió dels neumàtics a la ITV

21 - 04 - 2022

Quantes vegades has llegit i escoltat que abans d'iniciar un viatge amb el cotxe comprovis la pressió dels neumàtics així com que el dibuix tingui la profunditat reglamentària? De fet, tal com t'hem recomanat en altres ocasions, són dos aspectes a revisar periòdicament.

És evident que els neumàtics són un punt de revisió a la ITV. Són tan importants que els neumàtics no tenen defectes lleus que permetin superar la ITV. En part, és lògic, doncs, en tractar-se de l'únic punt de contacte amb la carretera, hem de ser conscients del paper que juguen i, per tant, extremar les precaucions i cures per circular amb seguretat.

Tenint en compte això, els defectes dels neumàtics a la ITV poden ser greus o molt greus. Si hi ha un o més defectes greus, la ITV serà desfavorable, per tant hauràs de procedir a canviar els neumàtics i tornar perquè verifiquem que el defecte s'ha solucionat correctament. Si el defecte és molt greu, la ITV serà negativa i una grua haurà de recollir el teu vehicle per portar-lo al taller.

Bé, i què comprovem quan inspeccionem els neumàtics a la ITV? Bàsicament inspeccionem els següents punts:

  • Característiques i dimensions: que els neumàtics estiguin homologats, és a dir, que les seves dimensions coincideixin amb el que s'indica a la fitxa tècnica o, si no, es comprova l'equivalència de neumàtics, i també que el índex de capacitat de càrrega i la categoria de velocitat siguin els adequats.
  • Eix: verifiquem que tots els neumàtics del mateix eix siguin iguals, és a dir, del mateix tipus i dimensió.
  • Estat: comprovem que el dibuix de la banda de rodament té una profunditat mínima (en el cas dels turismes de 1,6 mm), que el desgast dels neumàtics no sigui irregular, així com que no presentin deformacions, trencaments o altres signes de desgast, que no hi hagi cables al descobert o signes de trencament en la carcassa.
  • Neumàtics unidireccionals: que el muntatge dels neumàtics unidireccionals, és a dir d'aquells que només tenen un sentit de gir i, per tant, no poden muntar-se de l'inrevés, estigui fet correctament.
  • Control de la pressió de l'aire: en els cotxes que el tinguin, es controlarà també el funcionament del sistema de control de la pressió de l'aire dels neumàtics mitjançant el seu propi sistema d'auto-diagnòstic.

Tenint en compte tot el que s'ha explicat, el millor per evitar un desfavorable a la ITV per les rodes del teu vehicle és realitzar un manteniment adequat dels neumàtics.

Transportar bicis al cotxe

31 - 03 - 2022

Com portar bicicletes al cotxe correctament i de manera segura?

La ITV de les furgonetes

02 - 06 - 2022

Si algú et digués "assenyala una furgoneta" probablement sabries fer-ho sense problema. En realitat la majoria de vehicles considerats lleugers (que tenen un pes inferior o igual a 3.500kg) són furgonetes, però ¿la seva periodicitats a l'hora de passar la ITV és sempre la mateixa?

Símptomes d'avaries que no has d’ignorar

31 - 01 - 2022

És important escoltar el teu cotxe ja que pot evitar-te fer front a costoses avaries. Per això, si detectes alguns dels següents símptomes, porta’l al taller.