La ITV d'un vehicle extracomunitari

27 - 04 - 2021
Estàs pensant d’adquirir un vehicle d'un país que no forma part de la Unió Europeu i portar-lo a Espanya? Si és així, has de saber que la llei espanyola obliga a matricular el vehicle sempre, perquè pugui circular. Què has de fer? Doncs el primer és anar a una estació d'ITV per passar la Inspecció Tècnica de Vehicles, independentment de si el cotxe o moto que vols importar té la ITV en vigor.

I, quina documentació necessites per a la ITV? La documentació pot ser diferent, en funció de si es tracta d'un vehicle no matriculat o ja matriculat.

Vehicle no matriculat procedent d'un país que no pertany a la Unió Europea

Un dels casos més freqüents que respon a aquestes característiques és el de motos fabricades a la Xina, però que compleixen amb la normativa europea. Sent així, per a matricular aquesta moto a Espanya és necessari:

  • El permís de circulació o el document equivalent del país de procedència.
  • La fitxa tècnica original del vehicle, també anomenada targeta d’Inspecció Tècnica del Vehicle, o el document equivalent del país de procedència.
  • Si el vehicle disposa d'una homologació del tipus CE, cal la fitxa reduïda del mateix o bé el certificat de conformitat CE (CoC), el qual acredita que el cotxe compleix amb els estàndards de qualitat i medi ambient que exigeix ​​la Unió Europea. En el cas de no disposar del COC, caldrà presentar la fitxa reduïda juntament amb un document que acrediti el compliment dels actes reglamentaris indicats a la columna de noves matrícules de l'annex I del Reial Decret 2028/86.
Per contra, si el vehicle no disposa d'homologació europea et recomanem que vagis a qualsevol de les nostres estacions o ens truquis, i t'informarem sobre tot el que necessites de cara a la ITV.

Vehicle matriculat procedent d'un país que no pertany a la Unió Europea

En aquest cas, l'exemple seria una persona que desitja portar a Espanya un Ford Mustang americà del 76. Per poder-li passar la ITV prèvia a la matriculació, caldria, també, el permís de circulació o el seu equivalent i la fitxa tècnica del vehicle o el seu equivalent.

No obstant això, com aquest cotxe, a diferència del cas anteriorment esmentat, no ha estat pensat ni fabricat per circular en un país europeu, és molt probable que no compleixi amb les normes d'homologació comunitàries i, per tant, sigui necessari que un laboratori realitzi una homologació individual. Això vol dir que cal realitzar un pas previ a la ITV, fins i tot abans de realitzar la compra del vehicle, i és acudir a un centre tècnic extern acreditat on t'assessoraran sobre la possibilitat de realitzar l'homologació individual, i si és factible te la gestionaran.

Tot i la informació que t'hem facilitat de manera genèrica, és probable que cada vehicle tingui la seva particularitat. Així que, si necessites ajuda sobre el teu cas concret, no dubtis a trucar-nos perquè puguem informar-te sobre tot el que necessites per passar la ITV prèvia a la matriculació a Espanya d'un vehicle procedent de fora de la Unió Europea.

Reformes en vehicles

02 - 12 - 2021

Quins passos has de seguir si fas alguna modificació al teu vehicle?

Els recanvis pirates

28 - 04 - 2022
Els riscos sobre els recanvis de vehicles falsificats.

Igual que es falsifiquen i es venen bosses, rellotges, perfums i roba falsificada, també passava amb els recanvis de peces per a vehicles

El sistema de dirección

17 - 03 - 2022

Com és i quins elements poden fallar en el sistema de direcció?