Revisió de la suspensió a la ITV

26 - 04 - 2021
Una de les parts del cotxe que s'analitzen a la ITV és la suspensió, component que absorbeix els moviments i irregularitats del terra, ajudant a tenir una millor adherència a la carretera. Tenir la suspensió en perfecte estat és tan important com tenir els neumàtics. De fet, que la suspensió no funcioni adequadament és una de les causes per les quals els neumàtics es desgastin abans d'hora.

Tenint en compte la definició de suspensió, és evident que haguem d’assegurar-nos que tant cotxes com motos disposin d'un sistema de suspensió funcional, que garanteixi una conducció estable i segura.

Com es comproven els possibles defectes de la suspensió? Mitjançant la inspecció visual es comprova l'estat i fixació dels diferents components, posant especial atenció a les fixacions de la suspensió al xassís i a les seves possibles folgances, la presència de fissures, possibles danys o deformacions, símptomes de corrosió o desgast, i l'existència de fuites d'oli.

I així estan classificats els diferents defectes relacionats amb la suspensió, segons el Manual de procediment d'inspecció de les estacions ITV:

Defectes lleus:

 • Pèrdua d'oli o un altre fluid sense degoteig continu.
 • Guardapols trencats o inexistents.
 • Trencament d'un full de la ballesta trencada, sempre que quedin més fulles en bon estat.

Defectes greus:

 • Quan el banc de suspensió marqui un mal estat.
 • Ruptura o inexistència dels límits de suspensió.
 • Molls en mal estat o amb mala subjecció.
 • Ròtules amb folgances.
 • Manca d'algun component, mala subjecció o mal estat.
 • Barra estabilitzadora en mal estat o amb mala subjecció.
 • Tirant de reacció en mal estat o amb mala subjecció.
 • Braç oscil·lant en mal estat o amb mala subjecció.
 • Ballesta mestra o contramestra trencada o més d'un full de ballesta
 • Subjeccions, abraçadores de les ballestes trencades.

A més, a Certio fem ús del banc de suspensió, una prova que és fàcil de reconèixer, ja que el cotxe vibra. Tot i que la normativa no obliga a realitzar-la i, per tant, es rebutjarà el cotxe a la ITV per cap defecte trobat en aquesta prova, creiem en la importància de realitzar-la, ja que ella ens dóna informació molt útil per revisar la eficàcia, l'estat i equilibrat de la suspensió del cotxe en marxa.

En cas de les motos, a Certio també fem una prova addicional per comprovar l'eficàcia de la suspensió, però no a través del banc de suspensió, sinó mitjançant una prova dinàmica que realitzen els nostres tècnics.

Perquè a Certio ens preocupa la teva seguretat a la carretera.

Neumàtics d'hivern

11 - 02 - 2021 Com saps, el neumàtic és l'únic element del nostre cotxe que està en contacte amb el terra i aquest contacte ho és tot: a ell li devem que el cotxe es mogui o s'aturi segons el nostre gust.

L'enllumenat del vehicle a la ITV

28 - 10 - 2021

Quins són els defectes en enllumenat i senyalització més freqüents en passar la ITV?

La ITV dels ciclomotors

28 - 06 - 2021 La principal característica que diferencia una moto d'un ciclomotor és la cilindrada i la velocitat aconseguida per aquests vehicles.