Els recanvis pirates

28 - 04 - 2022
Igual que es falsifiquen i es venen bosses, rellotges, perfums i roba falsificada, també passava amb els recanvis de peces per a vehicles. Abans, es falsificaven sobretot accessoris interiors, però avui en dia podem trobar pràcticament qualsevol peça per al vehicle piratejada.

Més enllà de qüestions ètiques i, evidentment, legals, els recanvis pirates suposen un perill per a la seguretat viària, tant la teva com la de tots, ja que "no compleixen ni els requisits tècnics ni de funcionalitats ni les especificacions per a els que van ser dissenyats ", adverteixen des de Sernauto; ni tampoc, òbviament, estan homologats. Alguns dels perills dels recanvis pirates son, por exemple, que no s'activi l'airbag en cas de col·lisió, que el vehicle no freni a temps davant d'una situació de risc, provocar graus danys al motor... Pots consultar els riscos en la següent infografia que publica la DGT.

Els riscos sobre els recanvis de vehicles falsificats.
 
Tot i que hi ha casos en què el conductor tria per voluntat pròpia recanvis falsificats, són molts els que desconeixen l'origen de les peces. A més, són difícils de detectar, segons admeten els fabricants de vehicles, tot i que amb una inspecció visual es pot arribar a detectar algunes incoherències, com errors tipogràfics, traduccions estranyes, etiquetes sense el número del fabricant...

Per tant, la nostra recomanació és que tant per al manteniment del vehicle com si necessites fer algunes reparacions puntuals, acudeixis a un taller oficial o de confiança i et deixis aconsellar pel mecànic professional.

Per què és important passar la ITV

04 - 02 - 2022

Passar la ITV és un mecanisme que garanteix la seguretat viària i ajuda a preservar el medi ambient.

Diesel o benzina?

16 - 12 - 2022 Aquesta és una de les principals preguntes de que tot aquell que es vol comprar un cotxe.

“Mi DGT”, l'app de la Direcció General de Trànsit

11 - 02 - 2021

“Mi DGT” és l'app que la Direcció General de Trànsit ha creat amb la intenció de ser un recurs útil per a tots els conductors, especialment per als més despistats.