Canviar les llandes al teu cotxe

04 - 11 - 2021
Les llandes del cotxe, com qualsevol altra peça, tenen una determinada funció: contribuir a l'estabilitat del cotxe principalment, encara que també influeixen en el confort i en el consum. L'estètica sol ser el principal motiu per canviar les llandes de sèrie del cotxe, però saps què has de tenir en compte si vols fer-ho?

Com indica el seu nom, en la Fitxa Tècnica del vehicle apareix tota la informació tècnica i entre aquesta trobaràs les mesures dels pneumàtics que ha de portar, entre les que s'indica el perfil de llanda corresponent. Per tant si modifiques les llandes del teu cotxe per altres que siguin equivalents, serà un canvi senzill.

No obstant això, si la llanda fa variar l'ample de via (mesura que apareix en mil·límetres a la Fitxa Tècnica), és a dir, la distància del centre dels pneumàtics davanters per una banda i dels posteriors de l'altra, constituirà una reforma que hauràs legalitzar en una estació d'ITV. Per desgràcia no hi ha un "manual" on puguis consultar si amb una o altra llanda es va a veure modificat l'ample de via, és un coneixement que el dóna l'experiència dels que les instal·len. Així que informa't amb el teu mecànic.

En el cas que optis per unes llandes que constitueixin una reforma, hauràs d'anar a una de les nostres estacions d'ITV amb la següent documentació:
  • Certificat de taller en què consti que s'ha dut a terme la reforma corresponent.
  • Informe de conformitat emès pel fabricant del vehicle, el seu representant oficial a Espanya o per un servei tècnic. 
  • Informe final de l'obra.
Has de tenir en compte que, si la nova llanda modifica l'ample de via més de 60 mil·límetres, a més dels documents esmentats caldrà dur també un projecte tècnic elaborat per un enginyer.

Un cop presentats els documents sense cita prèvia i després de comprovar que siguin correctes, et donarem dia i hora per poder realitzar una inspecció tècnica del cotxe amb les noves llandes. Si el resultat de la inspecció és favorable, procedirem a efectuar la corresponent anotació en la targeta ITV del cotxe.

Les conseqüències de l'emissió de gasos en el medi ambient

07 - 04 - 2022

Què fem a la ITV per ajudar al medi ambient?

Com obtenir el distintiu ambiental

18 - 02 - 2021

És possible obtenir l'etiqueta mediambiental en alguns casos, encara que per data de matriculació no correspongui.

El tacògraf

15 - 12 - 2022
Probablement et sonarà la paraula tacògraf, que fa referència a un aparell que porten els camions per controlar els quilòmetres i parades que realitzen al llarg de les seves rutes.