ITV de vehicles agrícoles

02 - 04 - 2024
Ma Dolores Serra

Escrit per Mª Dolores Serra

Directora Tècnica de l'Àrea de Mobilitat d'Espanya de TÜV Rheinland
Quan pensem en la ITV, acostumem a pensar en la inspecció dels cotxes particulars, al cap i a la fi, són els vehicles que més trobem a les carreteres. Però inspeccionem molts altres tipus de vehicles, com els vehicles agrícoles, per garantir que també són vehicles segurs. Són vehicles de treball sovint amb un ús intensiu en condicions exigents, ja que solen operar en terrenys irregulars i això pot provocar el desgast accelerat de certs components.

A les nostres estacions realitzem la ITV de vehicles agrícoles. Però, de vegades, hem de desplaçar equips i personal a través d'ITV mòbils, ja que alguns d'aquests vehicles, per les masses i les dimensions, no es poden desplaçar a les estacions fixes.

Particularitats de la inspecció ITV de vehicles agrícoles

D’entre els punts habituals d'inspecció ITV, aquests són els particulars de la ITV de vehicles agrícoles.

Identificació: El parc de vehicles agrícoles és molt antic i és fàcil que puguin sorgir problemes amb la documentació i, per tant, a l'hora d'identificar el vehicle. Però, com qualsevol altre vehicle, disposar de la documentació on es descriuen les especificacions tècniques és molt important per poder inspeccionar-lo.

Estructures de protecció antibolcada. Aquests elements, tenen molt de pes al món agrícola, perquè s'encarreguen d'evitar que el conductor pugui patir algun dany, en el cas que el vehicle bolqui.

Sistema de frenada: Com en tots els vehicles, als agrícoles es comprova l'estat i el funcionament dels frens, incloent-hi l'eficàcia del fre de servei i d'estacionament, així com l'absència de fuites en el sistema hidràulic. La particularitat en aquest cas és que, de vegades, no entren al frenòmetre i, per tant, es comprova mitjançant un desacceleròmetre, que és una prova dinàmica que mesura la capacitat de frenada en moviment.

Direcció: Aquest punt d’inspecció és fonamental per verificar la maniobrabilitat i estabilitat del vehicle. Tanmateix, als agrícoles no es comprova l'alineació de les rodes; com que són rodes que circulen a baixa velocitat, que estiguin o no alineades, no repercuteix tant en la seguretat com, per exemple, sí que ho exigeixen els turismes.

Enllumenat i senyalització: Ens assegurem que tots els llums i dispositius de senyalització funcionin correctament, incloent els llums de treball que són essencials en vehicles agrícoles i el senyal V4, que són els llums de posició taronges parpellejants, que indiquen que es tracta d'un vehicle amb limitació de velocitat.

Contaminació: Els vehicles agrícoles estan exempts de la prova de gasos.

Quins són els motius de rebuig més habituals?

Els punts de rebuig més comuns a la ITV de vehicles agrícoles solen estar relacionats amb:

  • Enllumenat i senyalització: Els llums han de funcionar correctament per garantir la visibilitat i la senyalització adequada. És un punt d'inspecció que el propietari pot comprovar per si mateix abans d'anar a la ITV per evitar-ne un desfavorable.
  • Reflectants: És una superfície que reflecteix la llum d'un altre vehicle i permet conèixer-ne la ubicació i la distància. És útil en cas que fallin els llums de posició i és un punt freqüent de rebuig pel mal estat.
  • Condicionament exterior: És habitual trobar defectes d'estat de l'estructura, com ara trencaments o arestes vives. Les condicions de treball dels vehicles agrícoles sovint provoquen desperfectes a la carrosseria del vehicle que, en el moment que aquest circula per carretera, pot posar en perill la resta d'usuaris.
  • Discos de velocitat: És la senyalització pròpia del vehicle sobre la velocitat màxima a què pot circular, que sol deteriorar-se o caure.
L'atenció als detalls i el manteniment regular són claus per superar la ITV i contribuir a la seguretat i l'eficiència en el sector agrícola.
Ma Dolores Serra

Escrit per Mª Dolores Serra

Directora Tècnica de l'Àrea de Mobilitat d'Espanya de TÜV Rheinland
Enginyera industrial especialitzada en Mecànica de Màquines. És la Directora Tècnica de l'Àrea de Mobilitat d'Espanya de TÜV Rheinland, amb més de 20 anys d'experiència al sector de la ITV.

La seguretat dels teus fills al cotxe: Sistemes de Retenció Infantil

09 - 05 - 2024 Els accidents de trànsit són una de les principals causes de lesions greus i morts entre els nens, i molts d'aquests resultats tràgics podrien evitar-se amb l'ús adequat de Sistemes de Retenció Infantil (SRI). 

Matrícules que han de passar la seva ITV el 2023

09 - 01 - 2023 Matrícules que han de passar la seva ITV el 2023

La ITV en període de coronavirus

22 - 10 - 2020 Respostes a les preguntes més freqüents sobre passar la ITV en temps de coronavirus.