ITV de vehicles agrícoles

02 - 04 - 2024
Quan pensem en la ITV, acostumem a pensar en la inspecció dels cotxes particulars, al cap i a la fi, són els vehicles que més trobem a les carreteres. Però inspeccionem molts altres tipus de vehicles, com els vehicles agrícoles, per garantir que també són vehicles segurs. Són vehicles de treball sovint amb un ús intensiu en condicions exigents, ja que solen operar en terrenys irregulars i això pot provocar el desgast accelerat de certs components.

A les nostres estacions realitzem la ITV de vehicles agrícoles. Però, de vegades, hem de desplaçar equips i personal a través d'ITV mòbils, ja que alguns d'aquests vehicles, per les masses i les dimensions, no es poden desplaçar a les estacions fixes.

Particularitats de la inspecció ITV de vehicles agrícoles

D’entre els punts habituals d'inspecció ITV, aquests són els particulars de la ITV de vehicles agrícoles.

Identificació: El parc de vehicles agrícoles és molt antic i és fàcil que puguin sorgir problemes amb la documentació i, per tant, a l'hora d'identificar el vehicle. Però, com qualsevol altre vehicle, disposar de la documentació on es descriuen les especificacions tècniques és molt important per poder inspeccionar-lo.

Estructures de protecció antibolcada. Aquests elements, tenen molt de pes al món agrícola, perquè s'encarreguen d'evitar que el conductor pugui patir algun dany, en el cas que el vehicle bolqui.

Sistema de frenada: Com en tots els vehicles, als agrícoles es comprova l'estat i el funcionament dels frens, incloent-hi l'eficàcia del fre de servei i d'estacionament, així com l'absència de fuites en el sistema hidràulic. La particularitat en aquest cas és que, de vegades, no entren al frenòmetre i, per tant, es comprova mitjançant un desacceleròmetre, que és una prova dinàmica que mesura la capacitat de frenada en moviment.

Direcció: Aquest punt d’inspecció és fonamental per verificar la maniobrabilitat i estabilitat del vehicle. Tanmateix, als agrícoles no es comprova l'alineació de les rodes; com que són rodes que circulen a baixa velocitat, que estiguin o no alineades, no repercuteix tant en la seguretat com, per exemple, sí que ho exigeixen els turismes.

Enllumenat i senyalització: Ens assegurem que tots els llums i dispositius de senyalització funcionin correctament, incloent els llums de treball que són essencials en vehicles agrícoles i el senyal V4, que són els llums de posició taronges parpellejants, que indiquen que es tracta d'un vehicle amb limitació de velocitat.

Contaminació: Els vehicles agrícoles estan exempts de la prova de gasos.

Quins són els motius de rebuig més habituals?

Els punts de rebuig més comuns a la ITV de vehicles agrícoles solen estar relacionats amb:

  • Enllumenat i senyalització: Els llums han de funcionar correctament per garantir la visibilitat i la senyalització adequada. És un punt d'inspecció que el propietari pot comprovar per si mateix abans d'anar a la ITV per evitar-ne un desfavorable.
  • Reflectants: És una superfície que reflecteix la llum d'un altre vehicle i permet conèixer-ne la ubicació i la distància. És útil en cas que fallin els llums de posició i és un punt freqüent de rebuig pel mal estat.
  • Condicionament exterior: És habitual trobar defectes d'estat de l'estructura, com ara trencaments o arestes vives. Les condicions de treball dels vehicles agrícoles sovint provoquen desperfectes a la carrosseria del vehicle que, en el moment que aquest circula per carretera, pot posar en perill la resta d'usuaris.
  • Discos de velocitat: És la senyalització pròpia del vehicle sobre la velocitat màxima a què pot circular, que sol deteriorar-se o caure.
L'atenció als detalls i el manteniment regular són claus per superar la ITV i contribuir a la seguretat i l'eficiència en el sector agrícola.

Passar la ITV a la moto, què es revisa?

12 - 05 - 2022

Si vols passar pel taller a que li facin un cop d'ull a la teva moto o fer-li tu mateix una revisió abans de passar la inspecció, t'expliquem alguns dels punts més importants què et revisaran a la ITV de la teva moto

Inspeccions ITV voluntàries

08 - 07 - 2021

Quan puc fer una inspecció voluntària? Per què serveix?

Sistemes de seguretat en cotxes: AEB

09 - 06 - 2022
És un dels majors avanços de seguretat viària des del cinturó de seguretat, ja que, a més d'ajudar a frenar el conductor augmentant la pressió de frenada davant d'una emergència, actua amb independència del conductor per evitar una imminent col·lisió. Saps com funciona?