Canvis en la normativa ITV – juny 2021

03 - 06 - 2021
Des de l'1 de juny de 2021 ha entrat en vigor la nova revisió del Manual de Procediment d'ITV, la versió 7.5.0. Quins són els canvis més destacables que notaran els conductors quan acudeixin a la seva cita de passar la inspecció tècnica del seu vehicle? Són els següents:

El mal funcionament de l'ABS: passa de ser defecte lleu a greu
El testimoni ABS és aquella icona que pot aparèixer en el nostre quadre de comandament per a alertar-nos que hi ha algun problema amb el sistema antibloqueig de frens. Com la majoria de testimonis, en posar la clau de contacte, ha d'encendre's i al cap d'uns segons apagar-se. Amb la nova versió del Manual de Procediment de la ITV, si el testimoni de l'ABS del vehicle no s'encén en posar la clau del contacte o bé s'encén i es queda encès en lloc d'apagar-se, es considerarà un defecte greu i per consegüent la ITV serà desfavorable.

Si hi ha risc de despreniment en els retrovisors, la ITV serà desfavorable
Els miralls retrovisors són un element molt important de qualsevol vehicle, ja que ens permeten veure què passa darrere quan circulem. A partir d'ara, si l'inspector d'ITV detecta que hi ha risc de despreniment d'aquests, el vehicle no superarà la ITV.

No és necessari ensenyar el Permís de Circulació
Fins ara, era obligatori presentar físicament el Permís de Circulació del vehicle i la Fitxa Tècnica. Amb l'actualització de la normativa, hi ha una evolució cap a la digitalització: ja no és necessari mostrar el Permís de Circulació en l'estació ITV, ja que podrem comprovar les dades d'aquest telemàticament.

No obstant això, la Fitxa Tècnica continuarà sent obligatòria portar-la físicament a l'hora de passar la ITV del vehicle, ja que és el document que precisa l'inspector per a comprovar els punts d'inspecció del vehicle. A més, les Fitxes Tècniques antigues han de segellar-se conforme té la ITV al dia. Les noves, de vehicles matriculats a partir de finals 2015 aproximadament, són electròniques i solen identificar-se perquè el propietari del vehicle té una fulla blanca en la qual posa còpia. Encara que han de portar aquest document a l'hora de passar la ITV, que no s'estranyin si en finalitzar la inspecció, el tècnic no la segella, en ser electrònica, no és necessari.

Efectes del Brexit en la ITV
A partir d'ara, en el cas dels vehicles procedents del Regne Unit que es vulguin matricular a Espanya amb posterioritat al 31/12/2020, es consideraran vehicles procedents de tercers països (països no pertanyents a l'Espai Econòmic Europeu). Per tant, a partir d'aquesta data, requeriran complir tots els requisits necessaris per a la matriculació d'aquests tipus de vehicles i hauran de realitzar els tràmits d'importació necessaris, com els que es realitza amb els vehicles procedents dels Estats Units o la Xina, per exemple. A més, les homologacions de vehicles atorgades pel Regne Unit a partir de la data indicada, no tindran validesa com a homologació europea perdent tots els beneficis que això suposa des del punt de vista de documentació i simplicitat de tramitació.

Es manté el protocol Covid
Es mantenen les mesures d'higiene i prevenció en les estacions d'ITV per a garantir que les seves instal·lacions siguin llocs segurs tant per als usuaris com per als qui allí treballen, buscant sempre reduir al màxim el contacte entre l'inspector i l'usuari.

Un dels principals canvis que es van introduir l'any passat en les ITV a conseqüència del Covid-19 i que es continuarà aplicant en l'actualitat té relació amb la prova d'emissió de gasos. Per a reduir les possibilitats de contagi, la lectura OBD ha quedat limitada a determinats vehicles, ja que realitzar la lectura del diagnòstic a bord d'emissions suposa accedir a l'habitacle del vehicle per part de l'inspector.

Aquesta limitació no existeix per als vehicles industrials de més de 3.500 kg i autobusos. D'acord amb la normativa, l'inspector s'introdueix en el vehicle amb els EPI´s recomanats per a connectar el port. En qualsevol cas la prova d'emissions es realitza o per mitjà d'una sonda que es col·loca en el tub d'escapament per a mesurar els gasos que s'emeten o connectant-se a les centraletes del vehicle.

Com preparar el cotxe per l'hivern

26 - 11 - 2020

Les condicions climatològiques que porta amb si l'hivern s'han d'afrontar amb precaució i respecte. Per això és recomanable preparar el cotxe per a aquesta estació.

Les avaries dels cotxes híbrids

01 - 12 - 2022 El creixement dels cotxes híbrids està tenint lloc a un ritme molt ràpid. És lògic ja que no tenen problemes amb l'autonomia, com passa amb els vehicles 100% elèctrics, i el seu motor tèrmic alleuja la càrrega de treball del bloc de combustió, el que a priori pot notar-se un estalvi pel que fa a combustible. A més, contamina menys que un vehicle dièsel o gasolina, el que és fantàstic per al medi ambient i per evitar possibles problemes de restriccions de circulació.

Matrícules que han de passar la seva ITV el 2023

09 - 01 - 2023 Matrícules que han de passar la seva ITV el 2023