Conduir un cotxe automàtic

24 - 03 - 2022
Conduir un cotxe automàtic és, en principi, més senzill que un de transmissió manual, ja que no requereix sincronitzar el trepitjat del pedal de l'embragatge amb el moviment de la palanca de canvi, de manera que mai es cala. A més, la perícia del conductor en les maniobres en què cal canviar la marxa del cotxe, com ara un avançament, arrencar en una pujada empinada, un gir tancat, no influeix, ja que un conductor experimentat obté pràcticament els mateixos resultats que un sense experiència. Per tant, es tradueix en una major seguretat.

Si véns de conduir un cotxe manual, és evident que necessitaràs d'un petit període d'adaptació. D'entrada, has de saber que amb el cotxe aturat i el fre de mà posat (el qual cada vegada és més freqüent veure-ho en forma de botó que de palanca) necessites trepitjar el pedal de fre mentre acciones el contacte per engegar. Després, hauràs de moure la palanca del canvi automàtic de la P a la D i, trepitjant suaument l'accelerador, treure el fre de mà del cotxe, que començarà a moure.

Abans de continuar amb les recomanacions per conduir un cotxe automàtic, fem un petit parèntesi per parlar de les lletres que apareixen a la palanca de canvi i que fan referència a les posicions:
 • P (Parking): és la posició per bloquejar la transmissió i que cal activar en deixar el cotxe estacionat.
 • R (Reverse): per circular marxa enrere.
 • N (Neutral): fa referència al punt mort.
 • D (Drive) és la posició que cal que activeu per poder conduir.
Ara sí, què cal tenir en compte per conduir un automàtic?
 • Activa el polsador de desbloqueig de la palanca. La palanca d'un cotxe automàtic disposa d'un botó que la desbloqueja per seleccionar l’opció de marxa.
 • De la posició D a la R mai en moviment. Hi ha qui canvia de la D a la R o viceversa mentre frena. Si això es fa alguna vegada i a baixa velocitat, probablement no passi res, però si s'abusa, has de saber que estàs forçant la banda de la transmissió, desgastant-la de forma prematura. Canviar-la no és barat, així que assegura't que el cotxe està aturat sempre que canviïs la posició de la palanca.
 • No posis la posició N quan el cotxe estigui en marxa. Passar de la D a la N els últims metres abans d'aturar-se completament davant un semàfor o bé baixar una pendent en punt mort és un risc, ja que perdem el control sobre el desplaçament del cotxe.
 • No seleccions N en un semàfor o embús. Les caixes de canvi automàtiques estan dissenyades per suportar aquesta petita força que fa el motor en posició D quan el cotxe està aturat. Canviar constantment la posició desgastarà el selector de marxes. A més, per regla general, el ralentí de N és més alt que el D, de manera que estaràs consumint més combustible. Opta per la posició N només en detencions llargues.
 • Passa de P o N a D trepitjant el fre. Oblida't de la maniobra de trepitjar l'embragatge, revolucionar el cotxe, ficar primera i deixar anar el pedal mentre acceleres, propi dels cotxe amb canvi manual. En un automàtic no cal, de fet no és recomanable accelerar mentre la palanca està en N abans de canviar a la D. El cotxe ja està preparat per fer tot el procés, per tant, només accelera quan tinguis seleccionada la D i així evitaràs desgastar la turbina de la transmissió.
 • Activa P només quan estiguis totalment aturat. Espera a tenir el cotxe aturat per posar la posició P si no vols trencar la trava de la transmissió.
 • Si vas a ser remolcat, posa la palanca a N. Tot i que el motor estigui apagat és recomanable posar la posició N si t'has quedat sense bateria, sense gasolina o el cotxe se t'ha avariat i una grua ha de portar-lo, perquè, encara que calgui moure’l poc, amb la palanca en P, es podrien produir serioses avaries en la transmissió.
Tenint en compte això, només has de deixar-te portar, encara que sempre amb precaució.

Reformes en vehicles

02 - 12 - 2021

Quins passos has de seguir si fas alguna modificació al teu vehicle?

Conduir a partir dels 65 anys

16 - 12 - 2022 Els anys passen per a tots i les nostres capacitats es redueixen a mesura que passa el temps, fet que pot afectar la nostra habilitat per conduir. Això vol dir que hi ha una edat màxima per conduir?

Què has de portar obligatòriament al cotxe?

30 - 03 - 2022 Quan es condueix un cotxe, has de saber que hi ha una sèrie de documentació i equipament que és obligatori portar, mentre que altres article que anteriorment van ser també obligatoris ara no ho són, encara que sí recomanables.