El tacògraf

15 - 12 - 2022
Probablement et sonarà la paraula tacògraf, que fa referència a un aparell que porten els camions per controlar els quilòmetres i parades que realitzen al llarg de les seves rutes. Però, sabies que és un invent traslladat del món del ferrocarril? Així és, a meitat del segle XIX va sorgir la necessitat de controlar la velocitat dels trens i les distàncies que recorrien. D'aquesta manera, era més fàcil tenir un registre del recorregut de cada tren, especialment en cas que hi hagués algun incident.

Al setembre de 1986 es va fer obligatòria la instal·lació de tacògraf en vehicles destinats al transport de mercaderies o de persones. Per aquell temps el tacògraf era analògic, funcionava amb fulls de paper i era més fàcil de manipular. Però, a partir de gener de 2006, tots els vehicles matriculats amb un pes més gran de 3.5 tones o que puguin transportar 9 o més persones han d'incorporar el tacògraf digital.

El tacògraf digital funciona amb targetes personals per a cada conductor, gràcies al fet que incorporen un xip, el qual s'encarrega de registrar totes les activitats sobre els temps de conducció i descansos del conductor. Aquestes targetes han de romandre en tot moment dins del lector del tacògraf, en cas contrari, apareix una alarma al registre d'esdeveniments. I, des del 2016, els tacògrafs han d'incorporar una tecnologia que estableixi comunicació a distància amb les autoritats que controlen el trànsit, per tal de poder verificar el compliment del reglament i fer els controls molt més selectius.

Com aparell de control que són, és obligatori sotmetre a revisió els tacògrafs cada dos anys per verificar que el correcte funcionament, la presència de la marca d'homologació, la presència de la placa d'instal·lació i la integritat dels precintes. Aquesta revisió del tacògraf, va a part de la revisió ITV, tot i que a la ITV de camions i autocars comprovar que no hi hagi estat manipulat, és un punt més a inspecció en aquest tipus de vehicles.

Vidres tintats i làmines adhesives

09 - 02 - 2024

Quina diferència hi ha entres els vidres tintats o amb làmines adhesives? Què cal tenir en compte a l'hora de passar la ITV?

La tecnologia a les llums de cotxe

27 - 09 - 2021 La il·luminació és un element de seguretat activa del cotxe, ja que gràcies a ella veus durant la nit i, al mateix temps, els altres conductors et veuen a tu.

La seguretat activa del teu cotxe

14 - 12 - 2021

Quins elements formen part de la seguretat activa del cotxe?