Els cotxes d'hidrogen

26 - 10 - 2022
És curiós que en més d'una ocasió s'hagi definit al cotxe d'hidrogen o de pila de combustible com el futur de la mobilitat però, en canvi, es parla molt poc d'ell. Mentrestant, l'electrificació dels cotxes segueix el seu curs, tot i que l'autonomia, la dependència de la xarxa de subministrament o els problemes industrials i econòmics que suposen les bateries de gran capacitat frenen la seva implantació massiva a curt termini.

Aprofundim una mica més sobre els cotxes d'hidrogen. Aquests produeixen la seva pròpia electricitat, gràcies a la reacció resultant entre l'oxigen atmosfèric i l'hidrogen, que allibera aigua a l'exterior en forma de vapor. A baixes velocitats, el cotxe es mou obtenint l'energia només de la bateria, però, a la carretera, la pila de combustible aportarà més potència als motors, alhora que anirà recarregant la bateria que també aprofitarà l'electricitat generada a les frenades.

Els vehicles basats en piles de combustible combinen l'autonomia dels cotxes convencionals amb els beneficis recreatius i ambientals de la conducció d'un vehicle elèctric, amb una autonomia que pot arribar als 600 km. Sembla per tant que aquesta generació de potència és neta i d'alta eficiència. No obstant això, poques marques, especialment del mercat japonès, com Toyota o Honda han presentat recentment els seus models.

Això és així perquè a dia d'avui no són viables comercialment. Els seus principals inconvenients són que:
  • L'hidrogen no existeix en estat pur, sinó que cal obtenir-lo i el seu procés suposa un alt impacte mediambiental.
  • L'emmagatzematge d'hidrogen necessita molt espai, concretament, tres vegades més de l’utilitzat per a la gasolina o el gasoil. Per tant, disminueix l'habitabilitat del cotxe.
  • Tot i que el temps de recàrrega respecte a un cotxe elèctric és molt superior, al voltant dels cinc minuts, i fàcil, ja que pràcticament és idèntica al proveïment de combustibles tradicionals, no hi ha pràcticament infraestructura de distribució d'hidrogen.
  • El cost de fabricació d'un cotxe d'hidrogen és considerablement més elevat que el d'un automòbil convencional.
Tot i que els cotxes d'hidrogen no estan desenvolupant-se a la mateixa velocitat que altres alternatives, la seva aportació a la mobilitat de baixes emissions és evident, ja que no emet cap substància nociva durant el seu funcionament. A més és fàcil de repostar i ràpid.

El testimoni MIL a la ITV

17 - 11 - 2021
Quan el testimoni MIL es queda encès de manera esporàdica o fixa al tauler de control del vehicle indica que hi ha alguna fallada en el motor, el que no queda clar és quin tipus avaria hi ha. Sin embargo, si esta luz está encendida en el momento de pasar la ITV, será motivo de rechazo por considerarse un defecto grave, normalmente relacionado con la inyección, la combustión o el sistema de alimentación del vehículo.

Accidents amb animals

30 - 11 - 2021 Amb el bon temps és més habitual realitzar escapades silvestres i, per tant, que es circuli per carreteres que coincideixen amb l'hàbitat d'animals.

Els dièsel a la ITV

27 - 05 - 2021

En què consisteix la prova dels dièsel a la ITV?