Es pot avançar pel carril de la dreta?

14 - 12 - 2022
Segur que has presenciat aquesta situació diverses vegades en la carretera: conduir en una via de diversos carrils, on els de l'esquerra estan ocupats i els de la dreta gairebé no hi ha ningú. I segur que també has vist a algun conductor avançant pel carril dret.

Tot i que és un fet freqüent, el Reglament General de Circulació el deixa clar: se circularà normalment pel carril situat més a la dreta i, com a norma general, els avançaments han d'efectuar-se per l'esquerra del vehicle que es vol avançar.

No obstant això, l'article 33 del Reglament General de Circulació contempla alguns supòsits en els quals sí que es pot avançar per la dreta en autopista:

  • Com a excepció, i si existeix espai suficient per a això, l'avançament s'efectuarà per la dreta i adoptant les màximes precaucions, quan el conductor del vehicle al qual es pretengui avançar estigui indicant clarament el seu propòsit de canviar de direcció a l'esquerra o parar en aquest costat, així com en les vies amb circulació en tots dos sentits, als tramvies que marxin per la zona central.
  • Sempre que existeixi massa retenció de vehicles en el carril esquerre i els vehicles que l'ocupin romanguin parats en un embús. En aquest cas, els cotxes del carril dret poden avançar la marxa sense que sigui considerat un avançament.
  • Dins de poblat, en vies amb almenys dos carrils en el mateix sentit, sempre que es faci sense posar en perill als altres usuaris.

Més enllà d'aquestes excepcions, avançar per la dreta no sols és il·legal, sinó que també pot implicar una sanció, fins i tot pèrdua de punts si es considera una maniobra perillosa. Així que recorda: circula sempre per la dreta.

Què es detectarà a la ITV amb la prova de diagnosi dels vehicles?

24 - 05 - 2022 Com ja vam comentar fa uns mesos, l'aprovació del Reial Decret sobre les ITV portarà alguns canvis en el nostre sector. D'entre les principals novetats en la ITV que destaquem, volem posar èmfasi en la prova de diagnosi que es realitzarà en cada inspecció tècnica, a partir del maig del 2018, i que contribueix a augmentar la seguretat a la carretera i a preservar el medi ambient.

Consells per a moure el cotxe després d'una nevada

15 - 01 - 2021

Quan neva molt de manera inesperada, com ha ocorregut després del temporal Filomena, pot passar que els cotxes quedin bloquejats per la neu, com alliberar-los?

Enlluernaments: com afrontar-los

16 - 06 - 2022

Una pèrdua momentània de la visió, la qual cosa suposa un perill per a qualsevol conductor. Reaccionar correctament és important per reduir el risc de col·lisió o d'atropellament. En quines situacions és probable que es produeixin els enlluernaments?