Es pot avançar pel carril de la dreta?

14 - 12 - 2022
Segur que has presenciat aquesta situació diverses vegades en la carretera: conduir en una via de diversos carrils, on els de l'esquerra estan ocupats i els de la dreta gairebé no hi ha ningú. I segur que també has vist a algun conductor avançant pel carril dret.

Tot i que és un fet freqüent, el Reglament General de Circulació el deixa clar: se circularà normalment pel carril situat més a la dreta i, com a norma general, els avançaments han d'efectuar-se per l'esquerra del vehicle que es vol avançar.

No obstant això, l'article 33 del Reglament General de Circulació contempla alguns supòsits en els quals sí que es pot avançar per la dreta en autopista:

  • Com a excepció, i si existeix espai suficient per a això, l'avançament s'efectuarà per la dreta i adoptant les màximes precaucions, quan el conductor del vehicle al qual es pretengui avançar estigui indicant clarament el seu propòsit de canviar de direcció a l'esquerra o parar en aquest costat, així com en les vies amb circulació en tots dos sentits, als tramvies que marxin per la zona central.
  • Sempre que existeixi massa retenció de vehicles en el carril esquerre i els vehicles que l'ocupin romanguin parats en un embús. En aquest cas, els cotxes del carril dret poden avançar la marxa sense que sigui considerat un avançament.
  • Dins de poblat, en vies amb almenys dos carrils en el mateix sentit, sempre que es faci sense posar en perill als altres usuaris.

Més enllà d'aquestes excepcions, avançar per la dreta no sols és il·legal, sinó que també pot implicar una sanció, fins i tot pèrdua de punts si es considera una maniobra perillosa. Així que recorda: circula sempre per la dreta.

Tipus de sistemes de retenció infantil

22 - 12 - 2022
La cadira infantil per portar els nens al cotxe és un requisit obligatori, ja que és una assegurança de vida per a ells amb la qual pots evitar lesions d'importància. Per això cal usar-les correctament, però, cada quant s'ha de canviar la cadira infantil?

L'evolució de la seguretat a les motos

22 - 02 - 2022 Els fabricants de cascs i roba han fet importants progressos per a la seguretat del motorista, gràcies a la fabricació de materials més resistents, com per exemple, la introducció de jaquetes i armilles amb airbags integrats. És lògic, tenint en compte que les motos són el vehicle més "feble" a la carretera, les probabilitats que el conductor d'una pateixi un accident fatal són més grans que qui condueix un cotxe.

Vehicles amb Gas Natural

11 - 11 - 2021

Quins són els avantatges de conduir vehicles de gas? Què has de tenir en compte per passar la ITV?