La caducitat de les autocaravanes per a la ITV

29 - 09 - 2022
Des que es va aprovar el Reial Decret 920/2017 pel qual es regula la inspecció tècnica de vehicles, la periodicitat d'alguns vehicles s'ha vist modificada. Potser el que més s'ha vist afectat o el que major desconcert ha causat entre els usuaris d'aquest tipus de vehicles ha estat el de les autocaravanes.

Abans d'entrar en matèria creiem necessari fer la següent explicació. La principal raó d'aquest canvi és degut al fet que, fins el RD 920/2017 la periodicitat de la ITV dels vehicles estava determinada per la classificació del vehicle i no per la seva categoria. De què estem parlant? A les fitxes tècniques apareix la classificació, que està formada per quatre números, informació que trobaràs a la part superior de les fitxes tècniques antigues (tal i com pots veure a la primera foto que et mostrem a continuació) i en el camp J de les noves (segona foto). En les noves, a més, també tens informació sobre la classificació, en el primer camp que és el CL.Amb l'aplicació del RD 920/2017, segons estableix l'article 6, la periodicitat de la ITV dels vehicles passa a determinar per la categoria, la qual, això sí, està estretament relacionada amb la classificació, concretament pels seus dos primers números dels quatre que la formen que fan referència a la seva construcció. Els dos últims fan referència a l'ús d'aquest vehicle. Per exemple, la classificació 2048 fa referència a un furgó (20) habitatge (48) i es troba dins de la categoria N.

Dit això, què ha passat amb les autocaravanes? Per regla general, els vehicles que hagin estat homologats com a autocaravanes (categoria 32 o 33) i pertanyen a la categoria M tot segueix igual, ja que la seva periodicitat no ha variat. En canvi, les que pertanyin a la categoria de vehicles N, com ara el vehicle amb classificació 2048, que és el furgó habitatge, han vist modificada la seva periodicitat per passar la ITV.

Aquells vehicles amb fitxa tècnica antiga en què no consti la seva categoria d'homologació, es consideraran que són autocaravanes segons la seva classificació, la qual pot ser M o N.
  • Si pertanyen a la categoria M, com la classificació 3200 (autocaravanes de menys de 3.500kg) tenen la mateixa periodicitat per passar la ITV que un turisme: exempta fins als 4 anys, dels 4 als 10 cada dos anys i a partir dels 10 anys de manera anual.
  • Si pertanyen a la categoria N, com ara 2048, 2448, 2548 o 2648, la seva periodicitat per a la inspecció tècnica és la següent: exempt fins als dos anys, dels 2 als 6 anys és cada dos anys, dels 6 als 10 la passarà de manera anual i, a partir dels 10 anys, semestral.
Tens algun dube? Pregunta’ns!

Canvis en la normativa ITV – juny 2021

03 - 06 - 2021

En què consisteix la nova versió del nou manual de procediment de la ITV?

La revisió dels neumàtics a la ITV

21 - 04 - 2022

Què comprovem quan inspeccionem els neumàtics a la ITV?

Tipus de radars

24 - 11 - 2021 Els radars és una de les mesures que utilitza la Direcció General de Trànsit per reduir les infraccions de trànsit per excés de velocitat. Normalment se situen en punts on se sol excedir la velocitat màxima permesa i en els trams on es registra un major nombre d'accidents.