La caducitat de les autocaravanes per a la ITV

29 - 09 - 2022
Des que es va aprovar el Reial Decret 920/2017 pel qual es regula la inspecció tècnica de vehicles, la periodicitat d'alguns vehicles s'ha vist modificada. Potser el que més s'ha vist afectat o el que major desconcert ha causat entre els usuaris d'aquest tipus de vehicles ha estat el de les autocaravanes.

Abans d'entrar en matèria creiem necessari fer la següent explicació. La principal raó d'aquest canvi és degut al fet que, fins el RD 920/2017 la periodicitat de la ITV dels vehicles estava determinada per la classificació del vehicle i no per la seva categoria. De què estem parlant? A les fitxes tècniques apareix la classificació, que està formada per quatre números, informació que trobaràs a la part superior de les fitxes tècniques antigues (tal i com pots veure a la primera foto que et mostrem a continuació) i en el camp J de les noves (segona foto). En les noves, a més, també tens informació sobre la classificació, en el primer camp que és el CL.Amb l'aplicació del RD 920/2017, segons estableix l'article 6, la periodicitat de la ITV dels vehicles passa a determinar per la categoria, la qual, això sí, està estretament relacionada amb la classificació, concretament pels seus dos primers números dels quatre que la formen que fan referència a la seva construcció. Els dos últims fan referència a l'ús d'aquest vehicle. Per exemple, la classificació 2048 fa referència a un furgó (20) habitatge (48) i es troba dins de la categoria N.

Dit això, què ha passat amb les autocaravanes? Per regla general, els vehicles que hagin estat homologats com a autocaravanes (categoria 32 o 33) i pertanyen a la categoria M tot segueix igual, ja que la seva periodicitat no ha variat. En canvi, les que pertanyin a la categoria de vehicles N, com ara el vehicle amb classificació 2048, que és el furgó habitatge, han vist modificada la seva periodicitat per passar la ITV.

Aquells vehicles amb fitxa tècnica antiga en què no consti la seva categoria d'homologació, es consideraran que són autocaravanes segons la seva classificació, la qual pot ser M o N.
  • Si pertanyen a la categoria M, com la classificació 3200 (autocaravanes de menys de 3.500kg) tenen la mateixa periodicitat per passar la ITV que un turisme: exempta fins als 4 anys, dels 4 als 10 cada dos anys i a partir dels 10 anys de manera anual.
  • Si pertanyen a la categoria N, com ara 2048, 2448, 2548 o 2648, la seva periodicitat per a la inspecció tècnica és la següent: exempt fins als dos anys, dels 2 als 6 anys és cada dos anys, dels 6 als 10 la passarà de manera anual i, a partir dels 10 anys, semestral.
Tens algun dube? Pregunta’ns!

Rebuig a la ITV pel tub d'escapament

13 - 01 - 2022

Tot i que el tub d'escapament sembla una cosa senzilla és un dels punts del vehicle que més complicacions pot donar quan per ell no se supera la ITV.

Què significa un defecte lleu a la ITV?

25 - 02 - 2021

Per què és recomanable reparar com més aviat un defecte lleu trobat a la ITV?

Què es detectarà a la ITV amb la prova de diagnosi dels vehicles?

24 - 05 - 2022 Com ja vam comentar fa uns mesos, l'aprovació del Reial Decret sobre les ITV portarà alguns canvis en el nostre sector. D'entre les principals novetats en la ITV que destaquem, volem posar èmfasi en la prova de diagnosi que es realitzarà en cada inspecció tècnica, a partir del maig del 2018, i que contribueix a augmentar la seguretat a la carretera i a preservar el medi ambient.