La prova de contaminació de la ITV

06 - 05 - 2021
El control de contaminació de la ITV és diferent per als dièsel que per als bezina. Els vehicles de benzina han de realitzar la prova de gasos, en la qual mesurem el monòxid de carboni (també conegut com CO). Aquest gas és conseqüència del procés de combustió, però, de vegades, pot haver-hi una major quantitat.

Per la seva banda, als vehicles dièsel se'ls fa la prova d'opacitat, per comprovar el nivell de fum que surt del tub d'escapament.

Què es mesura en els vehicles gasolina a la prova de gasos de la ITV?
Aquesta prova mesura si la combinació d'aire i benzina és la correcta, ja que, en cas contrari hi haurà un excés de CO, un gas molt tòxic, incolor i inodor, que només pot detectar-se amb els equips adequats.

Perquè les emissions dels vehicles de benzina siguin adequades, és important que el sistema d'admissió i el catalitzador, que és la peça que té la missió de reduir les emissions contaminants de CO, funcionin correctament.

Les conseqüències d'emetre més CO del permès són:
  • Disminueix el rendiment del motor.
  • Es deteriora el catalitzador del vehicle.
  • Augmenta considerablement el consum de combustible.
Què es mesura en els vehicles dièsel en la prova d'opacitat de la ITV?
La prova dels dièsel a la ITV mesura, bàsicament, l'opacitat del fum d'escapament, és a dir, com de gris és aquest fum.
Les conseqüències de que els valors d'opacitat siguin superiors al permès són:
  • Fums negres a la sortida del tub d’escapament i carbonissa tant en els cilindres com en les vàlvules, que deterioressin el catalitzador.
  • L'acumulació de carbonissa provoca que el motor hagi d'esforçar-se més per funcionar i això té un impacte directe en la teva economia, tant perquè es consumeix més com perquè el vehicle es deteriora abans.
Has vist les conseqüències directes per al teu vehicle en el cas que contamini més del permès, però, evidentment, això també té efectes sobre el medi ambient. Quins?
  • Es redueix la quantitat d'oxigen en l'atmosfera i, per tant, l'aire que respirem.
  • Pot produir-se pluja àcida, és a dir, pluja amb productes químics tòxics.
  • S'accelera l'efecte hivernacle, que danya la capa d'ozó, la que ens protegeix dels raigs ultraviolats del sol, i pel qual la Terra està escalfant-se.
Així que, per la teva butxaca, la teva seguretat i el medi ambient, és important que facis el manteniment adequat al teu vehicle, el qual inclou passar periòdicament la ITV, i que facis una conducció eficient per contaminar el menys possible.

Inspeccions ITV voluntàries

08 - 07 - 2021

Quan puc fer una inspecció voluntària? Per què serveix?

Consells per passar menys pel taller

20 - 09 - 2022

Hauries d'evitar determinats costums a l'hora de conduir que poden ser perjudicials per al cotxe. Altrament, hauràs de passar pel taller i segur que el mecànic no tindrà bones notícies per a tu.

La caducitat de les autocaravanes per a la ITV

29 - 09 - 2022 Des que es va aprovar el Reial Decret 920/2017 pel qual es regula la inspecció tècnica de vehicles, la periodicitat d'alguns vehicles s'ha vist modificada. Potser el que més s'ha vist afectat o el que major desconcert ha causat entre els usuaris d'aquest tipus de vehicles ha estat el de les autocaravanes.