Reformes en vehicles

02 - 12 - 2021
De vegades, veiem en les nostres estacions d'ITV que un usuari ha realitzat alguna modificació en el seu vehicle, com afegir una bola d'enganxament, aplicar modificacions en la carrosseria o limitar la potència d'un vehicle per tenir limitat el carnet. Però aquesta modificació no figura a la fitxa tècnica del vehicle, el que comporta una ITV desfavorable. Per què?


Tota modificació, substitució, actuació, incorporació o supressió efectuada en un vehicle després que s'hagi matriculat, ha de complir amb una sèrie de requisits, com tramitar la reforma corresponent i després passar una inspecció tècnica que doni el vistiplau per poder circular. És clar que no tot el que es vulgui fer en el vehicle està permès, hi ha un Manual de Reformes d'Importància, elaborat pel Ministeri d'Indústria, que detalla què es pot i què no.

Algunes de les reformes més comunes, sense entrar en massa detall, són canvis en el sistema d'escapament, modificar la potència del vehicle, muntar neumàtics no equivalents, realitzar modificacions en el sistema de suspensió o de carrosseria, i instal·lar ganxos de remolc.

A l'hora de tramitar una reforma amb l'estació d'ITV, necessites, de manera general els documents que t’esmentem a continuació, tot i que cada reforma pot exigir o prescindir d'algun d'ells.
  • Fitxa tècnica i permís de circulació del vehicle.
  • Projecte tècnic: un informe fet per un enginyer en el qual es detalli l'objecte de la reforma, és a dir, tots els detalls relacionats amb la seva realització.
  • Informe de conformitat: un laboratori o el fabricant del vehicle certifica que la reforma proposada en el projecte tècnic es pot dur a terme.
  • Certificat del taller: un cop la reforma està aprovada, el taller és qui aplica les modificacions en el vehicle i qui facilita el certificat conforme el treball s'ha realitzat.
  • Informe final d'obra: l'enginyer que va realitzar el projecte tècnic, ha d'elaborar un últim document aprovant la totalitat de l'obra.
  • Si ets el titular, hauràs de presentar el DNI. Si no ho ets, la persona que es presenti a l'estació d'ITV ha d'anar amb el DNI i una autorització del titular del vehicle per tramitar la reforma.
Amb aquesta documentació, és amb la que has de presentar-te a l'estació d'ITV per passar la inspecció tècnica que certifiqui que el vehicle compleix les condicions de seguretat i mediambientals, i legalitzar la reforma realitzada en el vehicle. Per reformes d'importància, et recomanem que truquis per demanar cita o bé acudeixis a l'estació per certificar que la documentació és correcta i sol·licitar cita per revisar el vehicle.

Si vols fer alguna reforma i tens algun dubte, com saber si pots o no pots fer-la o sobre la documentació, sempre pots posar-te en contacte amb nosaltres i preguntar-nos.

Mesurar la pressió dels neumàtics

16 - 09 - 2021

Com mesurar i ajustar la pressió dels neumàtics del teu vehicle?

Remolcs: fitxa tècnica i ITV

01 - 12 - 2022 El remolc és un vehicle no autopropulsat que necessita d'un altre vehicle per poder-se moure. No obstant això, el Reglament General de Vehicles estableix dos tipus de remolcs: segons la forma i segons la seva massa màxima autoritzada (MMA).

Assegurança obligatòria a la ITV

03 - 11 - 2022

Tot vehicle ha de tenir l'assegurança en vigor sempre, fins i tot per passar la ITV.