Com obtenir el distintiu ambiental

18 - 02 - 2021

Les Zones de Baixes Emissions (ZBE) és com a Espanya es denominen aquelles zones mediambientals on es pretén reduir la contaminació de l'aire a les ciutats. En aquestes zones es produeixen restriccions al trànsit, de manera temporal o permanent. Per a fer més fàcil la identificació dels vehicles segons el seu nivell de contaminació, la DGT va crear 4 etiquetes mediambientals.

Quina etiqueta mediambiental li pertany al teu vehicle?

Etiqueta zero emissions (blava
): els vehicles 100% elèctrics de bateria (BEV), vehicles elèctrics coneguts com d'autonomia estesa (REEV), híbrids endollables (PHEV) amb una autonomia mínima de 40 km o vehicles de pila de combustible.

Etiqueta ECO (verda i blava):
 els híbrids endollables amb menys de 40 km d'autonomia, híbrids no endollables, els vehicles de gas natural (GNC i GNL) i els de gas liquat del petroli (GLP).

Etiqueta C (verda): 
  • turismes i furgonetes lleugeres de gasolina matriculats a partir de gener de 2006, que han de complir la norma Euro 4, 5 i 6, i de dièsel a partir de gener de 2014, que han de complir amb la norma Euro 6.
  • vehicles de més de 8 places i de transport de mercaderies, tant de gasolina com de dièsel, matriculats a partir de 2014.
  • motocicletes i ciclomotors que responen a l'Euro 3 i Euro 4, matriculats a partir de 2007.
Etiqueta B (groga): 
  • turismes i furgonetes lleugeres de gasolina matriculats a partir del gener del 2000, que han de complir amb la norma Euro 3, i de dièsel a partir de gener de 2006, que han de complir amb la norma Euro 4 i 5.
  • vehicles de més de 8 places i de transport de mercaderies, tant de gasolina com de dièsel, matriculats a partir del 2005.
  • motocicletes i ciclomotors que responen a l'Euro 2, matriculats des de 2003.
Si el teu vehicle no es troba dins de les casuístiques descrites, és que es considera vehicle contaminant i, per tant, no li pertany cap etiqueta mediambiental.

Quins vehicles es consideren excepcions i, per tant, pots reclamar l'etiqueta mediambiental?

Com tota regla hi ha excepcions i alguns turismes dièsel matriculats abans del 2006 o gasolina abans del 2000 poden tenir dret a obtenir l'etiqueta mediambiental de la DGT, encara que per matriculació no correspongui.

Sembla contradictori, no? T'ho expliquem detalladament. L'obtenció del distintiu es regeix només per l'any de matriculació de el vehicle que, de manera general coincideix amb la entrada de la norma Euro pertinent. Però, alguns fabricants es van avançar a la normativa relativa a les emissions del vehicle, adaptant-se a les condicions necessàries per poder circular avui a la ZBE. I aquests casos consten com no etiquetats a la base de dades de la DGT, error que ha estat assumit.

Llavors, si tens un dièsel anterior a l'any 2006 o un gasolina anterior a l'any 2000 i la consulta de si li pertany etiqueta mediambiental és negativa, què has de fer? Has de consultar la fitxa tècnica del teu cotxe per comprovar si compleix amb la normativa Euro 4 per als dièsel o l'Euro 3 si tens un gasolina. Si la compleix, contacta amb la DGT per notificar-ho i així puguis sol·licitar el distintiu mediambiental.

I si no apareix l'Euro a la qual pertany el teu vehicle a la fitxa tècnica? En aquest cas, hauràs de demanar un informe al fabricant el qual certifiqui la normativa Euro del teu cotxe. Si la compleix, hauràs de passar per una de les nostres estacions d'ITV amb el certificat perquè anotem a la fitxa tècnica l'Euro del teu vehicle, tràmit pel qual no cal reservar cita. Això no serà així a la Comunitat de Madrid, no serà una ITV sinó la Direcció General de Trànsit qui haurà d'actualitzar la seve base de dades.

Posteriorment caldrà demanar cita prèvia a la Prefectura Provincial de Trànsit per sol·licitar un duplicat de la fitxa que permeti la circulació. I, finalment, fer-te amb l'etiqueta mediambiental corresponent a través d'una oficina de Correus.

Com carregar el maleter del cotxe

26 - 07 - 2021 Som molts els que anem de cap de setmana o de vacances amb cotxe, el que comporta haver de carregar-lo amb maletes, bosses i altres objectes.

Reservar cita prèvia ITV

25 - 08 - 2022

Per poder oferir a tots els nostres clients un bon servei amb el mínim temps d'espera per a passar la ITV, aconsellem reservar hora. Tot i que no és obligatori reservar cita prèvia ITV, és recomanable perquè és la forma que utilitzen les estacions de planificar les inspeccions diàries.

Les conseqüències de tenir els llums del cotxe en mal estat

24 - 11 - 2022
Els accidents amb pitjors resultats es produeixen quan hi ha menor visibilitat, és a dir, a la nit. Per això, és important vetllar pel correcte funcionament del sistema d'enllumenat i de senyalització del vehicle, el qual compleix la màxima "veure i ser vistos".