Els defectes més comuns en camions i autobusos a la ITV

28 - 07 - 2022
Els camions, els remolcs, els semiremolcs i els autobusos són el tipus de vehicles que més defectes greus presenten a la ITV. Com saps, els defectes greus suposen una ITV desfavorable. Segons les dades facilitades per AECA-ITV, el 2017, d'entre els 20.204.766 inspeccions realitzades, van ser rebutjats el 28,2% dels camions, el 26,3% dels remolcs, el 25,8% dels semiremolcs i el 24,6 dels autobusos.

Quins defectes greus es van repetir més a les nostres estacions ITV, entre aquests vehicles pesats?

Llums d'encreuament i carretera

Els llums d'encreuament i carretera ocupen el primer lloc entre els defectes més comuns dels vehicles pesats, concretament van suposar un 36,18% de rebutjos l'any passat. Com saps, el sistema d'enllumenat és bàsic per a la veure correctament durant la nit i, segons el Manual de la ITV, si una bombeta de les llums d'encreuament o de les de carretera no funciona, és motiu de rebuig. Tenint en compte que el sistema d'enllumenat es pot comprovar fàcilment per part del conductor, és recomanable que es revisi periòdicament i, si vols estalviar-te un desfavorable, abans de la ITV també.
Neumàtics

Els neumàtics són el següent punt d'inspecció que suposa més rebutjos a la ITV de camions i autobusos, un 33,72% es van presentar amb els neumàtics desgastats o amb algun desperfecte de gravetat. Aquest percentatge no deixa de sorprendre, si pensem en que els neumàtics són l'únic punt de contacte del vehicle amb l'asfalt.

Fre de servei

El 19,02% dels vehicles pesats no van superar la prova de frenada, normalment a causa de la insuficient capacitat de frenada d'una o diverses rodes. És evident la importància que els frens estiguin en bon estat, ja que són els que ens permeten aturar el vehicle quan les normes de circulació o les circumstàncies ho exigeixen.

La suspensió

La quarta causa més freqüent a l'hora de rebutjar un camió o un autocar a la ITV és la suspensió. Un 17,30% van obtenir un desfavorable l'any passat perquè el sistema de suspensió no estava en bon estat, un element de seguretat bàsic que absorbeix els moviments i irregularitats del sòl, ajudant així a obtenir una millor adherència a la carretera.
A més, el nombre de defectes lleus tant dels camions com dels autobusos ha experimentat un creixement encara més gran que els greus. Per tant, volem fer èmfasi en la importància de realitzar un correcte manteniment dels vehicles, especialment dels vehicles pesats, per ser els que més temps passen circulant per la carretera.
 

Què és i per a què serveix la Carta Verda?

07 - 07 - 2022 Si estàs pensant en fer un viatge en cotxe fora d'Espanya, això t'interessa. La Carta Verda és un certificat internacional de l’assegurança que acredita que un conductor està assegurat en un país adherit a aquest sistema.

Símptomes d'avaries que no has d’ignorar

31 - 01 - 2022

És important escoltar el teu cotxe ja que pot evitar-te fer front a costoses avaries. Per això, si detectes alguns dels següents símptomes, porta’l al taller.

És el mateix un SUV que un 4x4?

11 - 03 - 2021

Quines diferències hi ha entre un SUV i un 4x4? Quina és la millor opció?