Els vehicles en mal estat suposen un clar perill per a la seguretat laboral en carretera

04 - 05 - 2021

La ITV exerceix un paper crucial a l'hora de verificar el bon estat del vehicle. En l'últim mes, més d'un milió de vehicles no van realitzar aquesta revisió i només tres de cada quatre cotxes van aconseguir superar-la a la primera en el 2020. Aquest és el cas de camions, remolcs, semiremolcs i autobusos i furgonetes que, per l'antiguitat del vehicle, la qual tendeix a ser superior a la de la resta del parc circulant, presenten una major taxa d'incidència en realitzar el primer examen. En aquest sentit, coincidint amb el dia mundial de la Salut i Seguretat en el Treball, des de TÜV Rheinland advertim de la importància de realitzar un correcte manteniment dels vehicles, especialment dels vehicles pesants, per ser els que més temps passen circulant per la carretera.

Més del 30% de camions van obtenir resultat desfavorable en el resultat de la inspecció, seguits pels autobusos (26,9%), furgonetes (25,2%) i remolcs (14,2%), segons indica l'Associació Espanyola d'Entitats Col·laboradores de l'Administració en la Inspecció Tècnica de Vehicles (AECA - ITV). Entre els defectes més comuns es troben els relacionats amb l'enllumenat i senyalització (36,18%), que poden arribar a provocar accidents en impedir que la resta de vehicles puguin preveure la reacció o perdre visibilitat, per un reglatge inadequat, o enlluernar a altres conductors.

Pneumàtics i frens en mal estat, causes de molts accidents
Els pneumàtics en mal estat també presenten un elevat percentatge d'avaries, en concret un 33,72%. Perdre el dibuix del pneumàtic o produir avaries en la direcció del vehicle són algunes de les conseqüències d'aquest defecte que podrien posar en risc la seguretat del conductor i la de la resta de vehicles que es troben en circulació. També adquireixen rellevància el fre de servei, que acumula el 19,02% dels vehicles pesants que no van superar la prova de frenat, així com el sistema de suspensió, amb un 17,30% que van obtenir una valoració desfavorable per no estar en bon estat, per la qual cosa no s'aconseguia l'adherència necessària en la carretera.

D'acord amb l'últim estudi realitzat per l'Institut de Seguretat Viària dels Vehicles Automòbils Duc de Santomauro (ISVA) sobre la contribució de la ITV a la Seguretat Viària, les estacions d'ITV van aconseguir evitar més de 500 víctimes mortals en carretera, prop de 12.000 ferits de diferent consideració i, almenys, 17.700 accidents de trànsit en un any. A més, també apunta que si el 20% dels vehicles que no van acudir a les inspeccions obligatòries ho haguessin fet, 8.800 accidents, prop de 7.200 ferits i 161 morts addicionals es podrien haver evitat.


La detecció i revisió, factors clau per a evitar els accidents
Els defectes lleus detectats en la ITV també juguen un paper crucial en la seguretat en la carretera. Reparar-los a temps, una vegada han estat detectats en la revisió, pot prevenir que puguin convertir-se en greu i comprometre la seguretat de tots. En aquest sentit, en les 38 estacions d'ITV que la companyia disposa a Espanya, totes elles adaptades al protocol Covid-19, es dedica gran part dels seus esforços a explicar a l'usuari, en cada revisió, els defectes detectats en la inspecció i com poden afectar la seva seguretat i a la de les persones al voltant. També, a recomanar sobre els punts d'inspecció susceptibles a convertir-se en efectes lleus o greus.

Les conseqüències de tenir els llums del cotxe en mal estat

24 - 11 - 2022
Els accidents amb pitjors resultats es produeixen quan hi ha menor visibilitat, és a dir, a la nit. Per això, és important vetllar pel correcte funcionament del sistema d'enllumenat i de senyalització del vehicle, el qual compleix la màxima "veure i ser vistos".

La ITV de les furgonetes

02 - 06 - 2022

Si algú et digués "assenyala una furgoneta" probablement sabries fer-ho sense problema. En realitat la majoria de vehicles considerats lleugers (que tenen un pes inferior o igual a 3.500kg) són furgonetes, però ¿la seva periodicitats a l'hora de passar la ITV és sempre la mateixa?

Conduir amb boira

01 - 09 - 2021 Una de les màximes a la carretera, especialment quan hi ha boira i, per tant, una visibilitat molt precària, és veure i ser vist.