La ITV dels vehicles històrics

25 - 07 - 2022
Un vehicle històric és aquell que compleix uns requisits determinats i el seu propietari ha decidit registrar-lo com a tal. De vegades, ens referim als vehicles històrics com clàssics o de col·lecció de manera indistinta però no sempre són sinònims. Per exemple, un vehicle clàssic és aquell que, donades les seves característiques, es converteix en una referència en la història de l'automobilisme i, tot i que un clàssic sempre és un vehicle històric, no necessàriament passa a l'inrevés.

Aprofitant que el Reial Decret 920/2017 ha introduït alguns canvis, detallem quins són els requisits per registrar un vehicle com a històric.
  • Que hagin passat 30 anys des de la seva fabricació o matriculació. Aquesta és una de les principals novetats, ja que abans es requerien 25 anys. No obstant això, cal matisar que els vehicles catalogats com a històrics abans del 20 de maig, dia en què va entrar en vigor el nou Reial Decret, no perdran aquesta condició, tot i que encara només faci 25 anys que es van fabricar.
  • A més de l'edat, ha de complir amb la premissa que el seu estat és l'original i no ha estat sotmès a cap canvi pel que fa a les seves característiques tècniques, és a dir, que no ha patit cap reforma d'importància.
  • També poden rebre aquesta consideració els vehicles inclosos en l'Inventari General de Béns Mobles del Patrimoni Històric Espanyol o bé aquells declarats com a béns d'interès cultural així com aquells que tinguin un interès especial, ja sigui per haver pertangut a una personalitat rellevant o haver participat en algun esdeveniment històric.
  • Els vehicles de col·lecció, és a dir, allò que per les seves característiques singulars, escassetat manifesta o una altra circumstància especial molt destacada, mereixen acollir-se al règim dels vehicles històrics.
Si el teu vehicle compleix amb aquests requisits, podràs sol·licitar registrar-lo com a tal. A la DGT trobaràs tota la informació necessària per fer-ho, però t'avancem que hauràs de visitar una de les nostres estacions d'ITV perquè fem constar a la fitxa tècnica la matriculació del teu vehicle com a vehicle històric. Pots trucar a qualsevol de les nostres estacions i t'informarem del que necessites.

Finalment, la periodicitat amb la qual els vehicles històrics han de passar la ITV és la següent:
  • Per als vehicle de fins a 40 anys d'antiguitat, la freqüència serà biennal.
  • Els vehicles històrics d'entre 40 i 45 anys, hauran de passar la inspecció tècnica cada tres anys.
  • Els que tinguin més de 45 anys d'antiguitat, la ITV serà cada 4 anys.
Sembla doncs que ser propietari d'un vehicle històric té avantatges sobretot en relació a la ITV, ja que la freqüència amb què s'ha de fer la inspecció és menor que a la resta de vehicles. A més, els propietaris de vehicles històrics estan exempts de pagar l'impost municipal de circulació i, en general, les assegurances per a aquests cotxes són més barats pel fet que la taxa de sinistralitat és inferior en comparació a la resta.

Les ITV de Certio ja són blau TÜV Rheinland

09 - 02 - 2023

Després de la compra Certio, les estacionis ITV de Catalunya ja han perdut el seu característic color verd i ja han canviat la imatge al blau corporatiu de TÜV Rheinland.

Raons per comprar-te una moto elèctrica

24 - 02 - 2022

Els vehicles a dues rodes elèctrics podrien revolucionar els desplaçaments urbans.

Com omplir un part d'accidents?

10 - 12 - 2022

Ningú vol tenir un accident de cotxe però pot passar i per això és convenient estar preparat per així saber actuar correctament.