Passar la ITV a la moto, què es revisa?

12 - 05 - 2022

Abans d'entrar en matèria, volem recordar-te que la primera inspecció tècnica de vehicles que ha de passar una moto és als 4 anys des de la seva primera matriculació i, després de manera biennal. En el cas dels ciclomotors, la primera ITV és als 3 anys, i després, com en el cas de les motos, han de passar-la cada 2 anys. Ha de tenir en compte que, si el vehicle està dedicat a un servei de lloguer o autoescola passarà la primera inspecció als dos anys i posteriorment de manera anual.

La documentació que hauràs de presentar per passar la ITV de la teva moto o ciclomotor és el permís de circulació, la targeta d'Inspecció Tècnica del Vehicle i el rebut de l'assegurança en vigor.

Dit això, si vols passar pel taller a que li facin un cop d'ull a la teva moto o fer-li tu mateix una revisió abans de passar la inspecció, t'expliquem alguns dels punts més importants què et revisaran a la ITV de la teva moto, perquè ho tinguis en compte:

 • El número de bastidor per comprovar que estigui en bon estat i que no tingui modificacions.
 • L'enllumenat davanter i la senyalització que compren tots els llums posició del davant i del darrere, la llum de fre, la llum de la matrícula, els intermitents i els catadiòptrics.
 • Els retrovisors han d'anar collats en la situació prevista pel fabricant, estar en bon estat i, si no són els originals, han d'estar homologats.
 • El manillar i les manetes han de fer la seva funció i, per tant, no han d'estar ni trencats ni defectuosos.
 • Es revisen que tots els elements del sistema de direcció, així com el funcionament del bloqueig, com a mesura antirobatori.
 • La matrícula ha d'estar ben collada perquè no es mogui i respectar l'angle mínim d'inclinació perquè es pugui llegir perfectament. Si es tracta d'una matrícula metàl·lica ha d'anar muntada sobre un porta-matrícules per no presentar arestes.
 • Els neumàtics, a més de comprovar que coincideixin o siguin equivalents als que figuren a la fitxa tècnica, han d'estar en bon estat i amb la pressió adequada.
 • El cavallet ha de complir la seva funció de permetre que la moto descansi quan està aparcada i s'ha de replegar de manera automàtica en aixecar la moto, en el cas dels cavallets laterals, o en empènyer-la, en el cas dels centrals. A més, les motos que tinguin el sensor de cavallet han d'impedir el funcionament del motor si s'intenta començar la marxa.
 • Es mesura l'eficàcia de frenada, tant del fre de davant com del darrere.
 • Les suspensions han de funcionar.
 • Possibles pèrdues de líquid, com fuites d'oli, gasolina i l'estat de la transmissió.
 • Es realitzaran proves d'emissions contaminants, tant de soroll, com d'emissions de monòxid de carboni segons els límits legals i/o establerts pel fabricant del vehicle.
 • Si el vehicle presenta reformes, es comprovarà que estiguin previstes en la seva fitxa tècnica.

Pel que fa a la ITV dels ciclomotors, a més d'haver de complir amb cada un dels punts que hem esmentat per a la ITV de les motos, s'inspecciona també la seva potència perquè no superi els 45km / h, així com que el cavallet central compleixi la seva funció.Matrícules que han de passar la seva ITV el 2023

09 - 01 - 2023 Matrícules que han de passar la seva ITV el 2023

Els defectes més comuns en camions i autobusos a la ITV

28 - 07 - 2022
Els camions, els remolcs, els semiremolcs i els autobusos són el tipus de vehicles que més defectes greus presenten a la ITV. Segons les dades facilitades per AECA-ITV, el 2017, d'entre els 20.204.766 inspeccions realitzades, van ser rebutjats el 28,2% dels camions, el 26,3% dels remolcs, el 25,8% dels semiremolcs i el 24,6 dels autobusos.
Quins defectes greus es van repetir més a les nostres estacions ITV, entre aquests vehicles pesats?

Vidres tintats i làmines adhesives

09 - 02 - 2024

Quina diferència hi ha entres els vidres tintats o amb làmines adhesives? Què cal tenir en compte a l'hora de passar la ITV?