Rebuig a la ITV pel tub d'escapament

13 - 01 - 2022
El tub d'escapament és més que el reconegut tub que treu el cap per la part posterior del cotxe o de la moto. En realitat forma part del que s'identifica com a sistema d'escapament, el qual podríem descriure com un tub ple de corbes, format per diferents components, entre els quals es troben el silenciador i el catalitzador.

El sistema d'escapament ha de complir amb dos requisits bàsics: d'una banda assegurar l'eficiència del combustible i per l'altre el so del vehicle. Si no ho fa, és quan arriba el rebuig a la ITV.

Per què un tub d'escapament pot desencadenar en una ITV desfavorable?
Sistema d'escapament modificat. Tot i la clara funció que té, hi ha qui vol canviar la sortida de la fuita per fer-lo més atractiu o modificar-lo perquè soni més. Perquè segueixi complint amb el seu objectiu, el tub d'escapament que decideixi instal·lar-se ha d'estar homologat.

A més, es considera una reforma que ha de legalitzar-se en una estació d'ITV, per al que caldrà aportar un informe de conformitat, emès pel fabricant o un servei tècnic, i un certificat de taller. És una modificació important del vehicle, tenint en compte que pel tub d'escapament circulen gasos contaminants i molt calents. Per tant, ha de verificar que la seva modificació és segura i que no hi ha risc que aquests gasos entrin a l'habitacle del vehicle, així com garantir que serà capaç de suportar la temperatura per no posar danyar altres elements del vehicle.
Un mal tub d'escapament pot fer que el motor perdi rendiment i que augmentin les emissions contaminants, per no parlar d'aquells en els quals es modifica o fins i tot se suprimeixen elements com el catalitzador o els filtres anti-partícules.

Fuites en el tub d'escapament. Quan hi ha una fuita en el sistema d'escapament molt probablement surti malament la prova d'emissions contaminants a la ITV. De fet, aquest defecte és bastant comú i sol ser provocat per la corrosió, la qual perfora el tub d'escapament, fruit de la humitat que es general a l'interior del tub d'escapament.

La corrosió es produeix perquè els motors de combustió generen molt vapor d'aigua que es condensa i s'acumula en el tub d'escapament. Aquesta humitat és la que s'oxida i erosiona el metall, fent que apareguin perforacions a la zona més externa del tub d'escapament.

La raó per la qual aquest defecte suposa una ITV desfavorable és perquè la fugida pot provocar que els gasos que circulen per ell entrin a l'habitacle, la qual cosa és molt perillós. En el millor dels casos, pot produir-nos somnolència.

Soroll en el tub d'escapament: un forat en el silenciador del sistema d'escapament, pot provocar un soroll excessiu. Si això et passa, ho notaràs perquè el cotxe farà un soroll esgarrifós en accelerar. Si ho detectes, és recomanable que el portis al mecànic abans d'acudir a la ITV.

De manera que el tub d'escapament només és el final d'un complex sistema que té la seva importància en tot vehicle.

La calefacció del cotxe

23 - 12 - 2021

Com funciona la calefacció del cotxe? Consells per utilitzar-la.

La seguretat activa del teu cotxe

14 - 12 - 2021

Quins elements formen part de la seguretat activa del cotxe?

El testimoni MIL a la ITV

17 - 11 - 2021
Quan el testimoni MIL es queda encès de manera esporàdica o fixa al tauler de control del vehicle indica que hi ha alguna fallada en el motor, el que no queda clar és quin tipus avaria hi ha. Sin embargo, si esta luz está encendida en el momento de pasar la ITV, será motivo de rechazo por considerarse un defecto grave, normalmente relacionado con la inyección, la combustión o el sistema de alimentación del vehículo.