Vehicles amb Gas Natural

11 - 11 - 2021
GLP, GNL, GNC... segurament et sonin aquestes sigles, sigles que fan referència als vehicles moguts per gas. El Gas Natural és un dels combustibles alternatius més utilitzats a Espanya, sobretot en vehicles d'utilització intensiva, com els taxis. Però, arran de les restriccions de circulació d’algunes ciutats, com Madrid i Barcelona, el seu abast és cada cop més elevat. De fet, el Gas Natural és considerat com un dels millors combustibles, ja que es redueixen dràsticament les emissions nocives.

Els vehicles a gas redueixen un 24% les emissions de CO2, un 85% les emissions d'òxid de nitrogen i un 99% de partícules. Així mateix, redueixen un 50% la contaminació acústica.

A més dels beneficis que un vehicle a gas ofereix al medi ambient, també té avantatges econòmics, ja que amb el Gas Natural s'estalvia més per quilòmetre recorregut: un 30% respecte a un vehicle dièsel i un 50% en el cas d'un gasolina.

Al principi hem esmentat algunes sigles, les quals fan referència als diferents tipus de combustible a gas per a vehicles: el GLP (Gas Liquat a Pressió), GNC (Gas Natural Comprimit) i el GNL (Gas Natural Liquat). La inspecció ITV d'aquests vehicles és pràcticament igual que els de gasolina o dièsel, només canvia la comprovació del sistema d'alimentació. Si és el cas, es realitza una inspecció visual del sistema i, amb un detector de fuites, es comprovarà totes les parts.

A més, els vehicles alimentats amb GNC i GNL, hauran de presentar uns certificats específics. En el cas dels vehicles alimentats per GNC, la ITV comprovarà que les ampolles per al seu emmagatzematge han estat inspeccionades almenys cada 48 mesos a partir de la data de matriculació del vehicle, de la posada en servei del sistema o de la data de fabricació de les ampolles, per una entitat d'inspecció del tipus A. Es requerirà el certificat d'aquesta inspecció.

En el cas dels dipòsits de GNL, un servei tècnic d'homologació ha d'inspeccionar les ampolles com a mínim als 120 mesos (10 anys) des de la seva posada en servei o des de l'última ITV. Quan aquests vehicles hagin de passar la ITV, hauran de portar el certificat de la inspecció.

Així doncs, quan seria desfavorable la ITV en el cas dels vehicles de Gas Natural? Alguns dels motius serien: per la inexistència de la placa reglamentària, perquè no funcionin correctament els components, per existència de pèrdues, per manipulació incorrecta del sistema, perquè no es troba en vigor el certificat de la inspecció dels dipòsits de les ampolles del vehicle, entre d'altres.

Per a qualsevol dubte o aclariment, pots adreçar-te a qualsevol de les nostres estacions d'ITV.

La ITV de les furgonetes

02 - 06 - 2022

Si algú et digués "assenyala una furgoneta" probablement sabries fer-ho sense problema. En realitat la majoria de vehicles considerats lleugers (que tenen un pes inferior o igual a 3.500kg) són furgonetes, però ¿la seva periodicitats a l'hora de passar la ITV és sempre la mateixa?

Tub d'escapament

11 - 04 - 2022 És fàcil identificar el tub d'escapament a la part posterior del vehicle. El que pocs saben és que és el final d'un sistema format per diversos components, com el silenciador o el catalitzador, la funció del qual és minimitzar el so de les explosions del motor, així que com que els gasos de la combustió surtin a l'exterior.

Tracció posterior o davantera?

15 - 04 - 2021

Parlem dels avantatges i els desavantatges de la tracció posterior i la tracció davantera dels cotxes. Quina és millor?