Com és un cotxe elèctric

21 - 01 - 2021
Tot i que no tothom té nocions de mecànica, hi ha certs coneixements generals que a la majoria de persones que tenen cotxe els sonen. Des de fa un temps i cada vegada amb més freqüència veiem per ciutats i carreteres els vehicles elèctrics. Què saps d'ells?

Els cotxes elèctrics es mouen gràcies a un o més motors elèctrics que s'alimenten de l'energia que s'emmagatzema en una bateria recarregable. Aquestes bateries es recarreguen endollant el cotxe a una presa de corrent elèctric. De fet, si estàs interessat en fer-te amb un vehicle elèctric, t'expliquem com instal·lar un punt de càrrega en el teu garatge.

Fet aquest breu resum sobre com funciona el cotxe elèctric, desglossem les seves entranyes, centrant-nos en els seus tres elements principals i diferenciadors amb els seus homòlegs de combustió: el motor, les bateries i els transformadors.

1. El motor: és qui transforma l'energia elèctrica en energia mecànica que és la que mou el cotxe. També fa el procés contrari: transforma el moviment en electricitat gràcies a l'inversor que recupera l'energia elèctrica procedent de sistema de frenada.
El motor elèctric es compon de les següents peces:
  • El carregador: és l'element encarregat d'absorbir l'electricitat de la presa d'alimentació i de transformar-la en corrent continua per a ser emmagatzemada a la bateria.
  • L'inversor: és qui pròpiament transforma la corrent continua -subministrada pel connector- en corrent alterna, que és la que utilitzarà el motor, entre d'altres aparells electrònics com l'equip de música, el sistema d'il·luminació, la presa de 12 volts que s'inclou dins el cotxe o els elements de el quadre de comandament.
  • El controlador: regula l'entrada d'energia a la bateria, permetent així una adequada recàrrega de la mateixa i evitant el seu deteriorament. S'encarreguen de que el funcionament sigui eficaç i segur.
2. Les bateries: són un element clau per a l'autonomia del vehicle, perquè són les encarregades d'emmagatzemar l'energia que arriba des del carregador. Com més capacitat tingui, més quilòmetres podrà recórrer amb cada recàrrega.

3. Els transformadors: són els encarregats de transformar la corrent alterna que arriba des de la xarxa elèctrica en corrent continua que és la que s'emmagatzema en les bateries.

Fins aquí les principals característiques que diferencien els cotxes elèctrics dels de combustió.

Conduir un cotxe automàtic

24 - 03 - 2022

Què has de tenir en compte a l'hora de conduir un cotxe automàtic?

Per què és important passar la ITV

04 - 02 - 2022

Passar la ITV és un mecanisme que garanteix la seguretat viària i ajuda a preservar el medi ambient.

Què significa un defecte lleu a la ITV?

25 - 02 - 2021

Per què és recomanable reparar com més aviat un defecte lleu trobat a la ITV?