Què inspeccionem en un cotxe a la ITV?

15 - 12 - 2023

Escrit per Jasmina Vilaespasa

Responsable de Comunicació i Màrqueting d'ITV a TÜV Rheinland
El paper de la ITV en termes de seguretat viària és molt important. Tot i que qualsevol propietari d'un cotxe té el deure de fer-li manteniments periòdics, no sempre es fa de manera rigorosa. És per això que, la ITV, en ser un tràmit obligatori, garanteix les condicions bàsiques perquè aquest vehicle circuli amb seguretat. Quins són els punts d’inspecció d’un cotxe a la ITV?

1. Identificació
La marca, el model, la matrícula i el número de bastidor han de coincidir amb les dades de la documentació.
A l'estació ITV, cal que presentis físicament l'original de la Fitxa Tècnica. Pel que fa al Permís de Circulació, el pots presentar telemàticament a través de l'aplicació MiDGT. Pel que fa a l'assegurança del cotxe, cal que estigui en vigor. Assegureu-vos de poder demostrar-ho, en cas que se't requereixi verificació.

2. Condicionament exterior

  • El vehicle no ha de presentar defectes d'oxidació i/o corrosió en elements que puguin afectar els sistemes de seguretat ni tampoc arestes que puguin causar lesions a tercers.
  • Els eixugaparabrises han de funcionar correctament
  • Les portes s'han d'obrir i tancar-se
  • Els vidres han d'estar homologats i no presentar esquerdes que afectin la visió
  • El cotxe ha de presentar els retrovisors necessaris en bon estat.
 3. Condicionament interior
  • Els seients han d'estar correctament ancorats a la carrosseria.
  • Els cinturons de seguretat han de ser els reglamentaris. Es presta especial atenció al seu funcionament i als sistemes de fixació i ancoratge. En cas de portar sistemes de retenció infantil, també es revisa que siguin els adequats
  • Les portes i les finestres s'han d'obrir i tancar adequadament des de l'interior del cotxe.
  • Es verifica el funcionament de l'antigel, antibaf i de l'antirobatori, el velocímetre i els testimonis del tauler de control. També que no hi hagi obstacles que limitin el camp visual directe.
  • Des del març del 2018, verifiquem que existeix i funciona correctament el sistema d'eCall en aquells cotxes que el tenien instal·lat a partir d'aquesta data i a tots els vehicles matriculats a partir del setembre del 2022, data a partir de la qual va començar a ser obligatori aquest component.
4. Enllumenat i senyalització
A través del regloscopi, els inspectors ITV comproven que l'orientació dels llums de creuament i carretera sigui adequat, per evitar enlluernaments. També verifiquen que es porti el número reglamentari de dispositius d'il·luminació i senyalització, que estiguin homologats i que funcionin correctament.
Abans d'anar a la ITV, comprova que tot el sistema d'enllumenat i senyalització funciona correctament. És una cosa que pots mirar fàcilment i pots estalviar-te un desfavorable.

5. Emissions contaminants i soroll
A la ITV inspeccionem que les emissions del vehicle siguin inferiors als límits establerts d'acord amb la data de fabricació i el tipus de combustible emprat. A més, revisem el soroll que produeix el vehicle, perquè tampoc superi el límit establert actualment.

6. Frens
És important que estiguin en òptimes condicions perquè el cotxe s'aturi recorrent el menor nombre de metres possibles. A més d'inspeccionar el líquid, els discos i les pastilles, a través del frenòmetre mirem que la frenada sigui superior a la mínima exigida, així com que les rodes d'un mateix eix frenen amb el menor desequilibri.
 
7. Direcció
A través de la direcció guiem el nostre vehicle i, que ens obeeixi, sempre és important, especialment a l'hora d'evitar un accident amb una maniobra d'esquivar. Mirem que funcioni correctament i les possibles folgances que hi pugui haver al volant, columna, caixa de direcció i ròtules del sistema de direcció del vehicle.
 
8. Pneumàtics, eixos, rodes i suspensió
Els pneumàtics són l'únic element que està en contacte amb el terra, per tant, no els pots descuidar. Assegura’t que el dibuix no superi els 1,6mm de profunditat i que no hi hagi cops a la zona de rodament. Aquests dos punts, els pots comprovar tu mateix i evitar-te així un desfavorable a la ITV.
Això no obstant, els inspectors ho faran també, així com que no presentin un desgast anormal i, per descomptat, que els pneumàtics siguin els homologats.
A més, es revisen els components de la suspensió, les fixacions, els danys, les fugues o les proteccions.
 
9. Motor i transmissió
A la ITV examinem l'estat del motor, prestant una atenció especial a les pèrdues d'oli i a l'estat dels seus ancoratges, a la bateria, al dipòsit de combustible, canonades i les possibles pèrdues del sistema d'alimentació. També es revisa el sistema d'escapament, l'estat de la transmissió i les possibles pèrdues.
 
 

Escrit per Jasmina Vilaespasa

Responsable de Comunicació i Màrqueting d'ITV a TÜV Rheinland
Llicenciada en periodisme i especialitzada en l'àmbit del marketing online des de fa més de 12 anys. Actualment, responsable de Comunicació i Màrketing d'ITV a TÜV Rheinland.

L'enllumenat del vehicle a la ITV

28 - 10 - 2021

Quins són els defectes en enllumenat i senyalització més freqüents en passar la ITV?

Distància de reacció, frenada i seguretat

31 - 08 - 2023

Aquests tres tipus de distància són tres conceptes que tenen molta importància en la seguretat de la conducció, concretament a l'hora d'haver d'accionar el pedal de fre.

Els recanvis pirates

28 - 04 - 2022
Els riscos sobre els recanvis de vehicles falsificats.

Igual que es falsifiquen i es venen bosses, rellotges, perfums i roba falsificada, també passava amb els recanvis de peces per a vehicles