Les bateries dels cotxes elèctrics

14 - 10 - 2021
Es podria dir que el principal element d'un vehicle elèctric és la bateria, de fet en depèn l'autonomia del cotxe. La bateria és l'encarregada d'emmagatzemar l'electricitat, la qual serà transmesa al motor per fer funcionar el cotxe. Per entendre com funciona una bateria, anem a explicar-te les característiques que la formen:

Densitat energètica (Wh/kg): identifica l'energia que emmagatzema i subministra la bateria en quilowatts per hora. Com més gran sigui la densitat, major autonomia.

Potència (W/kg): és la capacitat de proporcionar potència en el procés de descàrrega. Com més gran sigui la potència, majors prestacions tindrà el vehicle.

Eficiència (%): és el rendiment de la bateria, l'energia que realment aprofita.

Cicle de vida: són els cicles complets de càrrega i descàrrega que suporta la bateria en la seva vida útil. Com més cicles, més temps durarà la bateria.

Quins tipus de bateria per a cotxes elèctrics ha?
  • Bateria de plom-àcid: és la bateria més antiga i la més utilitzada en vehicles convencionals. El seu baix cost les fa ideals per a les funcions d'arrencada, il·luminació o suport elèctric, sent utilitzades com acumuladors en vehicles de mida petita. Però el seu pes excessiu, la toxicitat del plom i la seva capacitat lenta de recàrrega provoca que s'estiguin deixant d'utilitzar per als motors elèctrics.
  • Bateria níquel-cadmi: aquest tipus és bastant utilitzat, però a causa del seu alt cost d'adquisició fa que no sigui la solució més idònia per als fabricants de cotxes. Estan més orientades a avions, helicòpters o vehicles militars, donat el seu gran rendiment a baixes temperatures. Posseeixen efecte memòria, pel que la seva capacitat es veu reduïda amb cada recàrrega.
  • Bateria níquel-hidrur metàl·lic: els fabricants de vehicles híbrids solen optar per aquestes. Són similars a les de níquel-cadmi, però millorades, ja que redueixen l'efecte memòria i són menys agressives amb el medi ambient. Com a punt negatiu, necessiten un constant manteniment i es deterioren amb més facilitat davant d’altes temperatures o altes corrents de descàrrega o sobrecàrregues.
  • Bateria Ion-liti (LiCoO2): aquestes bateries són de recent creació. Tenen el doble de densitat energètica tot i ser més petites i són considerades una de les millors solucions per a vehicles elèctrics, gràcies a la seva alta eficiència i al seu major cicle de vida. Els seus principals desavantatges són, però, el seu alt cost de producció, encara que poc a poc aquest es va reduint, i la seva fragilitat, per això han de ser emmagatzemades amb molta cura i procurant que estiguin sempre en un ambient fred com.
  • Bateria Ion-liti LiFePO4: aquest tipus de bateria és semblant a l'anterior, amb la diferència que no fa servir el cobalt, pel que té una major estabilitat i seguretat d'ús. Altres avantatges són un cicle de vida més llarg i una major potència. Com a inconvenients a destacar la seva menor densitat energètica i el seu alt cost.
  • Bateria Polímer de liti: és una altra variació de les Ion-liti que compta amb algunes millores com una densitat energètica més gran i una potència més elevada. Són lleugeres, eficients i no tenen efecte memòria. En canvi, el seu alt cost i baix cicle de vida fan d'aquestes bateries, amb aspecte "tou", una opció no gaire estesa en l'actualitat.
Amb independència del tipus de bateria que porti un vehicle elèctric, et recomanem que acceleris amb suavitat per no accelerar el desgast innecessari de la bateria, tria una manera de conducció ecològica i aprofita tant com puguis el sistema de retenció de el vehicle per allargar l'autonomia, per exemple, anticipant les parades aixecant el peu de l'accelerador.

T'aconsellem que facis un cop d'ull al nostre article com és un cotxe elèctric perquè coneguis més sobre aquest. I, si et convenç, esbrina què has de fer per instal·lar un punt de càrrega al garatge.

L'enllumenat del vehicle a la ITV

28 - 10 - 2021

Quins són els defectes en enllumenat i senyalització més freqüents en passar la ITV?

Assegurança obligatòria a la ITV

03 - 11 - 2022

Tot vehicle ha de tenir l'assegurança en vigor sempre, fins i tot per passar la ITV.

Funció i ús de les llums

19 - 01 - 2022 Potser sembli una evidència, però la gran majoria de conductors no utilitza correctament les llums del seu cotxe. És més, des que les llums de marxa diürna són obligatòries per a tots els vehicles matriculats a partir del 2011 i, la majoria d'ells, porten l'encesa de llums d'encreuament automàtica s'han generat noves situacions una mica problemàtiques.